kiadatás ügyvédek lapja dr bátki pál

A kiadatás egyes kérdéseiről szóló cikk az Ügyvédek Lapjában

Megjelent legújabb cikkem, ami ügyvédi tevékenységem egyik fő specialitását, a kiadatás jogintézményét teszi vizsgálatának tárgyává. Ahogy a cikk felvezetőjében is szerepel, a globalizáció, a bűnözés nemzetközivé válása anyagi jogi szempontból a különböző nemzetközi büntetőjogi egyezmények megkötését eredményezte. Ezek elsősorban arról rendelkeznek, hogy a részes államok mindegyike büntetőjogi úton is üldözni köteles egyes társadalomra vagy a…

lőfegyverrel visszaélés ügyvéd

Lőfegyverrel visszaélés

Lőfegyver és lőszer valamint ezekkel való visszaélés a büntetőjogban A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettét a Btk. 325. § -a tartalmazza. Ez egy kerettényállás, mivel ennek a bűncselekménynek a lényeges elemeit a fegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv., és az azt végrehajtó 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozzák meg. Tehát azokra a…

pedofília büntetőjog

Pedofília és büntetőjog

A pedofília orvosi jelenség, és a büntetőjogban nincs definiálva, hogy mit jelent. Ugyanakkor az orvosi vagy köznapi értelemben vett pedofília több, a Btk.-ban meghatározott bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható. A gyermepornográfiáról külön cikket írtam. Itt most a szexuális kényszerítés, a szexuális visszaélés, a szexuális erőszak, illetve a szeméremsértés  vonatkozásában tekintem át, hogy ezek hogyan minősülhetnek pedofil bűncselekményeknek. A…

jelentős érdeksérelem

Jelentős érdeksérelem jelentése a büntetőjogban

Mi a jelentős érdeksérelem jelentősége? A jelentős érdeksérelem egy büntetőjogi fogalom. Jelentősége abban áll, hogy több bűncselekmény esetében alap tényállási elem, más bűncselekmények tekintetében pedig minősítő körülmény. Sok bűncselekmény esetében alaptényállási elem Ahhoz, hogy egyáltalán a bűncselekmény megállapítható legyen, jelentős érdeksérelmet kell, hogy okozzon a Btk. 195. § -ban foglalt kényszerítés bűntette. E szerint aki…

közokirat-hamisítás

Közokirat-hamisítás

A közokirat-hamisítás a büntetőjogban A közokirat-hamisítás nagyon gyakori bűncselekmény. A rendőrségi statisztikák szerint évente tízezres nagyságrendben válnak ismertté ilyen bűncselekmények.  Közokirat-hamisítás és magánokirat-hamisítás Nemrég egy külön cikkben foglalkoztam a magánokiratra elkövethető bűncselekménnyel a hamis magánokirat felhasználásával  (Ez volt régen a magánokirat-hamisítás elnevezésű bűncselemény. De mivel ez az elnevezés megtévesztő volt, az új Btk. átnevezte a…

magánlaksértés

Magánlaksértés

A magánlaksértés büntetőjogi tényállása az. úgynevezett “házijogot, a magánlakáshoz való védi. Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy otthonát tiszteletben tartsák. Ebből a jogból vezethető le a magánlaksértés büntetendősége.  A magánlaksértés alapesete A magánlaksértésnek különböző súlyú esetei vannak meghatározva a Büntető Törvénykönyvben. Ezen kívül a magánlaksértésnek még szabálysértési alakzata is van. A magánlaksértés alapesete…

hamis magánokirat felhasználása

Hamis magánokirat felhasználása

Ez a bűncselekmény sokáig (a korábbi Büntető Törvénykönyv hatálya alatt) magánokirat-hamisításként volt elnevezve, az új Btk. hatálybalépésével az elnevezés megváltozott, mivel az új név jobban összhangban van a bűncselekmény elkövetési magatartásával.  Hamis magánokirat felhasználásának törvényi tényállása Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy…

bűnszervezet a büntetőjogban

Bűnszervezet a büntetőjogban

A bűnszervezet fogalma a magyar büntetőjogban 1997 óta ismeretes. A meghatározása azóta is többszöri, nagy átalakuláson ment át. Ennek oka az, hogy egy bűncselekmény bűnszervezetben elkövetésének megállapításához a büntetőjog rendkívül súlyos jogkövetkezményeket kapcsol. Súlyosabb büntetőjogi következmények a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel a határozott ideig tartó szabadságvesztés…

fiatalkorúak elleni büntetőeljárás

Fiatalkorúak elleni büntetőeljárás

A fiatalkorúak védelme a büntetőeljárás során Ügyvédi tevékenységem során mindig is kiemelt figyelmet fordítottam a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásra. Ezekben az ügyekben a védőügyvéd közreműködése kötelező. De a kötelező ügyvédi részvételen túl is számtalan büntetőeljárási szabály van, ami a fiatalkorú gyanúsítottak vádlottak védelmét biztosítja Fiatalkorúakkal szemben különleges bánásmód A fiatalkorúak mind a büntetőjog, mind a büntetőeljárás…