A büntetőeljárási törvény hatálya. A büntetőeljárás alapja és akadályai.

A büntetőeljárási törvény hatálya. A büntetőeljárás alapja és akadályai. A büntetőeljárási törvény időbeli hatálya lényegesen eltér a Büntető Törvénykönyv időbeli hatályától. A büntető anyagi jogban ugyanis a visszaható hatály tilos, kivéve akkor, ha az a terheltre nézve összességében kedvezőbb. A büntetőeljárási törvény változásainak azonban általában rögtöni hatálya van, így az a folyamatban lévő ügyekben a…

dr Bátki Pál ügyvéd

Bűncselekmény sértettjeinek kártérítése

Milyen kártérítés jár a bűncselekmények sértettjeinek? A HírTV Riasztás című bünügyi magazinja felkért, hogy nyilatkozzak büntetőügyekben jártas ügyvédként arról, hogy milyen kártérítés jár a bűncselekmények sértettjeinek. Teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítés A válasz az, hogy természetesen teljes, vagyoni és nem vagyoni kártérítés jár. Ez azonban sajnos sokszor csak elvileg igaz. A bűncselekmény miatti kártérítés…

ügyvéd körözés elfogatóparancs

Európai elfogatóparancs visszavonása és feltételes ügyészi felfüggesztés

Európai elfogatóparancs, mint hideg zuhany Sikerrel zárult az az ügy, melyben egy külföldi, de európai országban élő magyar ügyfelem keresett fel, az alábbi problémával: Itthoni, korábban sikeres, de 2011-ben tönkrement vállalkozásukat maguk mögött hagyták Az otthonukul és cég székhelyeként is működő ingatlanukat eladták és külföldön találtak munkát. Egy idő után ugyanazt a vállalkozói tevékenységet végezték mint…

személyes adattal visszaélés

Személyes adattal visszaélés

Személyes adattal visszaélés A személyes adattal visszaélés vétsége a büntetőjogban lényegében olyan cselekményt jelent amikor a személyes adatot valaki az adatvédelmi jogszabályokkal ellentétesen kezel, és teszi ezt haszonszerzési célból, vagy jelentős érdeksérelmet okozva Személyes adattal visszaélés a Btk.-ban Alapeset 219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió…

házi őrizet ügyvéd

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet módosítása, megszüntetése

A bűnügyi felügyelet és a távoltartás módosítása, megszüntetése Amennyiben a büntetőbíróság egy gyanúsított letartóztatását, távoltartását, vagy bűnügyi felügyeletét rendelte el, azt meghatározott időközönként hivatalból felül kell, hogy vizsgálja. Közismert, hogy a letartóztatást a bíróság bármikor megszüntetheti, illetve a vádemelés előtt az ügyészség is megszüntetheti azt. Ebben a cikkben a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkesek, a távoltartás és a bűnügyi…

közlekedési bűncselemény ügyvéd

A közúti veszélyeztetés bűntette és a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Közlekedési bűncselekmények A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény és közúti veszélyeztetés bűntette a Btk. (Büntető törvénykönyv) XXII. fejezetében, a közlekedési bűncselekmények között kerültek szabályozásra, az alábbiak szerint. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény: a közlekedési bűncselekmény egyik fajtája A közlekedési bűncselekmények egyik fajtája a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Ezt az követi el aki közlekedési útvonalat, járművet, üzemi berendezést…

tartási kötelezettség elmulasztása ügyvéd

Tartási kötelezettség elmulasztása

Tartási kötelezettség elmulasztása Tartási kötelezettség elmulasztása a Btk.-ban A Büntető törvénykönyv az alábbiak szerint szabályozza a tartási kötelezettség elmulasztásának vétségét: Aki olyan jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabban minősül ha ezáltal a jogosultat (pl. gyermeket) súlyos nélkülözésnek teszi ki. Ez esetben a…

bátki ügyvéd felfüggesztett

A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése

Felfüggesztett szabadságvesztés Felfüggesztett szabadságvesztésnek hívjuk azt a büntetést, amikor a bíróság ugyan szabadságvesztést szab ki, de annak végrehajtását próbaidőre felfüggeszti. Milyen mértékű szabadságvesztés függeszthető fel próbaidőre? A két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása felfüggeszthető fel próbaidőre, kivéve a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esete, amelyek esetében az öt évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása is felfüggeszthető…

kábitószer ügyvéd

A kábítószer-kereskedelem

Kábítószer-kereskedelem A kábítószer-kereskedelem (korábbi Btk. szerint kábítószerrel visszaélés) az irodám egyik specialitásának számít, mivel nagyon sok ilyen jellegű ügyben jártam el ügyvédként. Emiatt több cikkben foglalkoztam a témával és többször nyilatkoztban a sajtóban is a kábítószer-kereskedelemről A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos cikkeimet az oldal alján találja. Ebben a bejegyzésben a a hatályos Btk.-ban fellelhető egyes §-it ismertetem,…