Ügyvédi munkadíj

Ügyvédi munkadíj

Az ügyvéd, amikor elvállal egy ügyet, ügyfelével megállapodik abban, hogy mikor és milyen összeg illeti meg az általa végzett jogi munkáért. Ez az ügyvédi munkadíj, helyesebben megbízási díj.

Az ügyvédi megbízási díj – munkadíj – szabad megállapodás tárgya. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédeknél nincsenek táblázatba foglalt, jogszabály erejénél fogva kötelező tételes munkadíjak, mint például közjegyzőknél. Ettől még jónéhány ügyvéd használ táblázatokat, amit akár közzé is tesz honlapján, ami az ügyfeleket tájékoztatja. Ez azonban büntetőügyekben ritka.

Az ügyvédi munkadíj büntetőügyekben

Az büntetőügyekben irányadó munkadíjat az ügy bonyolultsága, valamint más összes körülmény mérlegelése után lehet megállapítani.

Ilyen körülmény például, hogy

  • a terheltet fogva tartják-e
  • hány gyanúsított érintett az ügyben
  • mennyi iratanyag keletkezett vagy keletkezik várhatóan a nyomozás során

Miért fontos az ügyvédi munkadíj szempontjából, hogy szabadon, vagy letartóztatásban van az ügyfél?

Az, hogy fogva van-e a terhelt azért fontos, mert emiatt az ügyvédnek sok többletfeladata van. Az büntetőügyben történő érdemi védekezésen túlmenően folyamatos és intenzív ügyvédi munkát jelenti a letartóztatás mielőbbi megszűnését célzó indítványok megírása.

Miért fontos az ügyvédi munkadíj szempontjából, hogy hány gyanúsított érintett az ügyben?

A gyanúsítottak száma azért fontos, mert ez nagyban befolyásolja az ügy terjedelmét és hosszát mind a nyomozás során, mind pedig a bírósági szakban

Az természetesen nem szorul magyarázatra, hogy az iratanyag mennyisége is nagyban befolyásolja az ügyvédi munkadíjat.

Ügyvédi megbízási díj: minden ügyvédnél más

Természetesen minden ügyvéd saját maga alakítja ki az ügyvédi díjszabását. Nincsenek kötött tarifák, ezért nagy szóródás van az ügyvédi munkadíjak mértékét illetően. A munkadíjat űbefolyásolja az ügyvéd szakképzettsége, szakmai tapasztalata is.

Az ügyvédi munkadíj képzésének formái

Az ügyvédi munkadíj lehet egy összegben meghatározott, azaz fix díj. Lehet ezen kívül óradíjas, illetve sikerdíjas, illetve ezek ötvözete. A büntető ügyvédek legtöbbször fix munkadíjakat kötnek ki. Amennyiben azonban az ügyvéd egy büntetőügyben céget képvisel, úgy gyakori, hogy az ügyfél óradíjas megállapodást preferál. Illetve óradíj alapján kerülhet meghatározásra az ügyvédi munkadíj, ha az ügyvéd nem látja előre, hogy a fenti szempontok alapján mennyi munka várható az ügyben.

Miért ennyi?

Az ügyvéd munkadíj gyakran nagy terhet jelent a gyanúsított vagy vádlott, illetve családja számára. Azonban ne feledkezzük meg arról, hogy mire valakiből ügyvéd lesz, már mintegy húszévi folyamatos tanulás áll mögötte, s a tanulást folyamatos szakmai továbbképzéssel élethossziglan folytatnia kell.

Konzultációs díj

Az ügyvéd – én is – az első konzultációért munkadíjat kér. Ennek oka, hogy az ügyfél meghallgatását követően még a megbízás felvétele előtt tájékoztatást adok neki az ügyben irányadó jogszabályokról, és a védekezési lehetőségeiről. Ezt követően az ügyfél szabadon eldöntheti, hogy kíván-e megbízást adni vagy sem.

A konzultációs díj aktuális mértékéről érdeklődjön telefonon vagy emailben!


Az ügyvédi kamara cikke az ügyvédi munkadíjról itt olvasható

Hogyan keressünk jó büntetőjogász ügyvédet? Olvassa el!

Kérdése van?

Keressen bátran.