ügyvédi talár

Ügyvédi talár

Az ügyvéd  elősegíti megbízója jogainak érvényesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvéd valamennyi hatóság, és minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét.

Az ügyvéd e tevékenységében szabad és független. Az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti.
Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
Az ügyvéd képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad, szerződést, beadványt, más iratot készít, pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.
Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.
Az ügyvéd, működésének kezdetekor esküt tesz hivatásának lelkiismeretesen gyakorlására és a titkok megtartására.