Dr. Bátki Pál szakmai önéletrajz – CV

MÉDIA

Segítség bajban vagyok - Dr Bátki Pál ügyvéd
A Segítség bajban vagyok egy RTL II-es doku-reality igazi szakértőkkel

2013. tavaszán az RTL II Segítség bajban vagyok c. műsorában működtem közre ügyvéd szakértőként. A felvételeket a csatorna azóta is műsoron tartja, azok a TV-ben illetve az rtlmost.hu weboldalon is megtekinthetők.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

2023 szeptember – Felkérés a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökétől a „Principális Klub”-ban történő részvételre. Ez új, kiscsoportos foglalkozás ügyvédjelöltek ahol – a felkérésben foglalt szóhasználattal élve – „ügyvédi hivatásban kiemelten jártas, közismert és elismert kollégák” közreműködésével sajáthíthatnak el gyakorlati tudást.

2005-től – Oktatás a Nemzetközi Üzleti Főiskolán (IBS) Előadások és szemináriumok, illetve vizsgáztatás európai uniós és általános üzleti jog témában magyar és angol nyelven

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

2019-óta tagja vagyok a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének

2016 februárjában felkérést kaptam, hogy a Kúria elnökétől hogy a KúriaNemzetközi vonatkozású büntetőügyek vizsgálati tárgykörű joggyakorlat-elemző csoportjában ügyvédként (tehát „külsős” szakértőként) részt vegyek. A joggyakorlat-elemző csoport vezetője Dr. Molnár Gábor Miklós kúriai tanácselnök.

2013 nemzeti szakértő az Európai Bizottság részére végzett összehasonlító elemzésben, melynek témája a vagyonelkobzási határozatok kölcsönös európai elismerése. Szakmai partner: Center for International Research Paris (http://www.cri-irc.org)

2008     –  2013   szeptembertől a Jogi Szakvizsgabizottság cenzora

2008        Bátki Pál Ügyvédi Iroda megalapítása

Az iroda profiljába tartozik klasszikus polgári jogi peres ügyek, határon átnyúló büntető és polgári ügyek, ingatlanügyek intézése. Az iroda az ügyvédi tevékenységen kívül szakmai érdekvédelmi szövetségek jogpolitikai lobbytevékenységében is közreműködik.

2006 – 2007 Tanácsos az Igazságügyi- és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi Főosztályán

Munkakör:

–        Kiadatási és jogsegélyügyek intézése

–        Nemzetközi büntetőjogi egyezmények előkészítése

–        Részvétel az Európa Tanács terrorizmus elleni szakértői csoportjának munkájában

2005 – 2006 Szakreferens az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságán (2006. július 1.-től Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós és Büntetőjogi szakállamtitkár titkársága)

Munkakör:

–     a szakállamtitkár közvetlen feladatkörébe tartozó ügyek előkészítése

–        Bel-és Igazságügyi Tanácsülések, CATS ülések előkészítésének koordinálása

–        A Kormány alatt működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 21. számú, uniós igazságügyi együttműködés szakértői csoport vezetése

–   a feladatkörhöz tartozó magyar tárgyalási álláspontok képviselete Brüsszelben, a Bel- és Igazságügyi Tanács alatti munkacsoportok ülésein

2003 – 2005 Ügyvédjelölt Dr. Kéri Tamás egyéni ügyvéd irodájában és a Gellér Ügyvédi Irodában

Munkakör:

–   büntetőeljárásban védelem ellátása

–   polgári peres- és cégeljárások eljárásokban jogi képviselet

–   szerződések és más okiratok szerkesztése

–   hitelintézetek sértetti jogi képviseletének ellátása büntetőeljárás során

államigazgatási- és földhivatali eljárások intézése ingatlanfejlesztő vállalkozások részére

2001  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda

Szakmai gyakorlat

1999  Thames Magistrates’ Criminal Court, London

Inner London Sessions House Criminal Crown Court, London

Szakmai gyakorlat, gyakornoki munkakör

Tevékenység:

–        a bírósági tárgyalások figyelemmel kísérése

–        referátum készítése a folyamatban lévő ügyekről

TANULMÁNYOK

1997-2003 ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, jogász szak, nappali tagozat, Cum Laude diploma

1996- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest Érettségi

NYELVISMERET

–        Angol: felsőfokú állami nyelvvizsga

–        Francia: középfokú állami nyelvvizsga

ÖSZTÖNDÍJAK

2001-ELTE tanulmányi ösztöndíj

1999-British Hungarian Law Assotiation nyári ösztöndíj  a  brit büntető igazságszolgáltatás tanulmányozására

ElŐADÁS, PUBLIKÁCIÓ

2020 A Kiadatás egyes kérdései, különös tekintettel az emberi jogokraCikk az Ügyvédek Lapja 2020 3-4. számában

2018 Előadás a Budapesti Ügyvédi Kamarában a kirendelt védői rendszer reformjáról

2006  Hungarian Constitutional Background of Hatred Speech In: Schriftenreiche des Bundesministeriums für Justiz, Wien, Band 128

2006  A gyűlöletbeszédre vonatkozó magyar szabályozás Előadás az Európai Bizottság és az EU soros osztrák elnöksége által szervezett konferencián, Bécsben

2006  Alkotmányossági aggályok a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározat-tervezet kapcsán. Európai Tükör – a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal folyóirata 2006/1. szám. Társszerző: Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, helyettes államtitkár (IM)

2003  Az objektív eredménybeszámítás.  Előadás a Közlekedési Bírák Egyesületének Éves Konferenciáján, Kecskeméten

2004  Az objektív eredménybeszámítás a közlekedési bűncselekményekért való felelősség elbírálása során. Belügyi Szemle 2004/1. szám. Társszerzők: Dr. Fülöp Ágnes büntetőbíró és Dr. Melegh Gábor szakértő, az Igazságügyi Műszaki Szakértői Kamara elnöke

Kérdése van?

Keressen bátran.