Ki vagyok:

Az ügyvédi pályán nagyapámat követem, és praxisomban követni szeretném azt a minőséget, amit az emlékében élő hagyomány megkövetel. A pályát ügyvédjelöltként kezdtem, majd az Igazságügyi Minisztériumban dolgoztam európai uniós, később pedig nemzetközi büntetőjogi területen. A saját ügyvédi irodámat 2008-ban nyitottam meg.

Bár sokan sokféleképp vélekednek az ügyvédség társadalmi szerepéről, én ügyvédi munkám során azt tapasztalom, hogy a lelkiismeretesen végzett ügyvédi tevékenység az egyik legfelelősebb, és leghasznosabb társadalmi hivatás.

Ha mi, ügyvédek jól végezzük a dolgunkat, akkor emberi sorsokon tudunk javítani, ádáz konfliktusokat tudunk elsimítani, és van hogy vissza tudjuk adni emberek hitét az igazságban. Ha nem is tudunk mindig segíteni, ügyvédi felelősségünk, hogy ezt úgy képviseljük ügyfelünk előtt, hogy az jogkeresésében őt megnyugtassa, és megóvja benne a törvények tiszteletét.

Ügyvédi praxisom

Az ügyvédek manapság egyre inkább szakosodnak. Régen is voltak büntetős ügyvédek (kriminalisták, vagy védőügyvédek) és polgári jogász ügyvédek (civillisták).

Ma azonban az ügyvédségen belül további szakosodást láthatunk a büntetőjogász és polgári jogász ügyvédeken túl társasági jogi (céges) ügyvédek, internetjoggal foglalkozó ügyvédek, finanszírozási- vagy munkajogász, vagy akár energiajogra szakosodott ügyvédek, ügyvédi irodák is vannak.

Ez a szakosodás az ügyvédség felkészültségét, versenyképességét garantálja, tulajdonképpen ez az ügyvédi szaktudás minőségének, naprakészségének a feltétele. Ugyanakkor ügyvédi praxisom során azt tapasztalom, hogy az ügyvédi szakosodás mellett szükség van a klasszikus ügyvédi szolgáltatásrais, azaz arra, hogy az ügyvédnek biztonságos szinten otthonosan kell mozognia a jog egész területén.

Büntetőjog, védőügyvédi praxis

Én magam leginkább a büntetőjog területén vagyok a jártas., a Jogi Szakvizsga Bizottságban is büntetőjogból, büntető-eljárásjogból vizsgáztatok, és ügyeim jelentős részét büntetőjogi problémák adják. A büntetőjogász ügyvéd, másnéven védőügyvéd munkája szerencsére változatos. A büntetőjog területe lefedi a kis értékű vagyon elleni bűncselekményeket, a nagy gazdasági bűncselekmények (pl. pénzmosás, csődbűncselekmény, adócsalás) gyanúját keltő vagyonmozgások körét, ugyanúgy ahogy a szexuális vagy élet elleni cselekményeket, vagy az ittas járművezetést.

védőügyvédnek ráadásul többnyire nem túl barátságos környezetben kell, gyakran kisebbségi álláspontot képviselnie, és ellent kell állnia az előítéletek csábításának. Az ügyvédkedésbe általában, és ezen belül a büntetőjog gyakorlásába beletartozik a meggyőzés művészete, és a jogalkalmazó folyamatosan emlékeztetése az ártatlanság vélelmére, és vádat terhelő bizonyítási kötelezettségre.

A büntetőjoggal foglalkozó ügyvédek segítséget nyújtanak ügyfeleiknek a büntető-eljárás rendőrségi és ügyészi szakaszában, a bíróságon, vagy a büntetés-végrehajtás során.

Van hogy a hozzám forduló ügyfelet nem kell konkrét eljárásban képviselni, csak egy konzultáció keretében tisztázni kell olyan alapvető fogalmakat, hogy mit jelent a gyakorlatban a belföldi- vagy a nemzetközi elfogatóparancsfelfüggesztett szabadságvesztés, vagy hogy milyen mértékű lehet a pénzbírság, vagy pénzbüntetés.

Nemzetközi büntetőjog (kiadatás és európai elfogatóparancs)

Az ügyvédi praxisom egy specialitását a nemzetközi büntetőjogi ügyekben való jártasság adja.

Ez a jogterület a gyakorlatban a kiadatási eljárásokat és európai elfogatóparancsokkal kapcsolatos védelmet fedi le, de ide tartoznak a büntetés végrehajtás átadására – átvételére vonatkozó eljárások (más néven: elítélt személyek átszállítása).

Ezzel a jogterülettel az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi Főosztályán ismerkedtem meg, de ügyvédként is számos ilyen ügyben vállalok képviseletet, és rendszeresen veszek részt szakmai képzéseken, konferenciákon.

Való igaz, hogy a hagyományos kiadatási eljárás a gyakorlatban már csak az ügyek mennyiségét tekintve is hátrébb szorul az európai elfogatóparancsok miatt, de az is észrevehető, hogy az európai jogalkotó emiatt egyre inkább figyelemmel van arra, hogy szükséges megteremteni a büntetőjogi garanciákat ezen a területen is.

nemzetközi büntetőjogi együttműködés most már nem csak az államok sajátja, hanem a különböző országokban működői védőügyvédek is tudnak egymással kommunikálni, egymást munkáját segíteni, ezt szinte nap mint nap tapasztalom munkám során.