Fiatalkorúak elleni büntetőeljárás

A fiatalkorúak védelme a büntetőeljárás során

Ügyvédi tevékenységem során mindig is kiemelt figyelmet fordítottam a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásra. Ezekben az ügyekben a védőügyvéd közreműködése kötelező. De a kötelező ügyvédi részvételen túl is számtalan büntetőeljárási szabály van, ami a fiatalkorú gyanúsítottak vádlottak védelmét biztosítja

Fiatalkorúakkal szemben különleges bánásmód

A fiatalkorúak mind a büntetőjog, mind a büntetőeljárás szempontjából különleges bánásmódot igényelnek Emiatt a büntetőeljárási törvény speciális szabályokat határoz meg arra az esetre, ha a bűncselekményt fiatalkorú követte el.

Nemzetközi jogi követelmények

Egy EU irányelvben meghatározottak szerint az egész európai jogrendszerben különleges biztosítékok érvényesülnek 18 éven aluli bűncselekmény elkövetésével vádolt fiatalkorúak esetén. A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás során a fő cél az, hogy a fiatalkorú képes legyen a büntetőeljárásmegértésére. A másik cél pedig, hogy megelőzhető legyen a gyermekek bűnismétlése.

Nincs már fiatalkorúak bírósága

Bár a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás külön szabályok szerint zajlik, Magyarországon már nincs külön fiatalkorúak bírósága. Fiatalkorúak ügyeiben is a felnőttek ügyében eljáró bíróságok ítélkeznek, bár az eljáró tanácsok összetétele speciális.

Mikor alkalmazandók a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok?

A fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntetőjogi rendelkezések akkor alkalmazhatóak, ha az elkövető a tizennegyedik születésnapjának betöltése után, és legfeljebb a tizennyolcadik születésnapján követi el a bűncselekményt.

Gyermekkorú bűnelkövetők

A büntetőjogi értelemben vett fiatalkor a tizennegyedik életév betöltésével kezdődik. Kivételt képeznek ugyanakkor bizonyos súlyos vagyon elleni és erőszakos bűncselekmények. Ezek esetében a tizenkettedik életévét betöltött gyermekkorú elkövetőt is büntethető, de csak abban az esetben, ha a gyermek rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. Olyan bűncselekményekről van szó, mint az emberölés, a testi sértés minősített esetei, vagy a rablás. A fiatalkorú belátási képességének vizsgálata szakértői kérdés.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás célja

A magyar büntetőeljárási törvényben is meg van fogalmazva, hogy a fiatalkorú elleni büntetőeljárás fő célja a fiatalkorú társadalmi beilleszkedése.  Emellett pedig az, hogy a fiatalkorú ne kövessen el újabb bűncselekményt. Tehát a büntetőeljárásnak fiatalkorú esetében nem célja a retorzió.

A szülő mint a fiatalkorú másodvédő

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a törvényes képviselő az ügyet, az ügyiratokat teljes terjedelmében megismerheti. Emellett a törvényes képviselő jelenléti, észrevételezési, felvilágosításkérési, indítványtételi, valamint jogorvoslati jogára a védőügyvéd jogai irányadók. Ezért is mondhatjuk, hogy a fiatalkorú elleni büntetőeljárás során, szülő, törvényes képviselő mint „másodvédő” jár el.

Bizonyitás a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás esetén

A büntetőeljárási törvény szerint fiatalkorúval szemben poligráf alkalmazása tilos. Emellett ugyanakkor hangsúlyos szerephez jut a pártfogó felügyelő által készített környezettanulmány és az összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény

A fiatalkorú letartóztatása

A fiatalkorú személy őrizetben tartása vagy letartóztatása csak végső eszközként, a lehető legrövidebb időtartamban alkalmazható.  Emiatt előzetes letartóztatásnak fiatalkorúak esetén csak akkor van helye, ha az a bűncselekmény különös tárgyi súlya folytán szükséges. A letartóztatást főszabályként javítóintézetben, kivételesen büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. A letartóztatás a 14. életévét betöltött fiatalkorúnál 2 évig, a 14. életévet be nem töltött fiatalkorú esetében 1 évig tarthat.

A megelőző pártfogás a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás során

A letartóztatás korlátozottsága mellett a fiatalkorú elleni büntetőeljárás során hangsúlyos szerephez jut a megelőző (értsd jogerős ítélet előtti) pártfogás. Ennek célja a szocializáció elősegítése, és a bűnismétlés megelőzése az eljárás minél korábbi szakaszában. Meghatározásra kerülhet, hogy a megelőző pártfogás alatt álló gyermek kivel tarthat kapcsolatot, hol és milyen tevékenységgel töltheti a szabadidejét.

Gyakran előfordul ugyanis, hogy a fiatalkorú terhelt gyanúsítottkénti kihallgatását követően évek telnek el a bírósági tárgyalásig, illetve a jogerős határozat meghozataláig. Ezen idő alatt is szükséges lehet, hogy a pártfogó felügyelő irányítsa a fiatalkorú életvezetését.

Feltételes ügyészi felfüggesztés

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás során sokkal tágabb körben alkalmazható a közvetítői eljárás, aminek érdekében az ügyész felfüggesztheti a büntetőeljárást.

Vádemelés elhalasztása fiatalkorúak elleni büntetőeljárás során

Emellett a fiatalkorúval szembeni büntetőeljárás során az ügyész az általánosnál tágabb körben élhet a vádemelés elhalasztásának lehetőségével.


Egy érdekes cikk a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásról

Más büntetőjogi cikkeimet itt olvashatja

Kérdése van?

Keressen bátran.