diplomaciai mentesség büntetőjog ügyvéd

Diplomáciai mentesség a büntetőjogban

Mentelmi jog és nemzetközi jogi mentesség A diplomáciai mentesség az országgyűlési képviselők, vagy bírák stb. mentelmi jogához hasonló jogintézmény a büntető eljárásjogban. Ez nem egy anyagi jogi büntethetőséget kizáró tényező, hanem egy eljárásjogi jogintézmény. Ennek megfelelően a fő szabályait a büntetőeljárási törvény, valamint nemzetközi egyezmények határozzák meg. Örökre büntetlenül? A diplomáciai mentesség mivel eljárási jellegű…

vagyonelkobzás ügyvéd

Vagyonelkobzás a büntetőjogban

A vagyonelkobzás fogalma és célja A vagyonelkobzás olyan büntetőjogi intézkedés, amelynek célja a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyon elvonása az állam javára. Nem büntetésről (pénzbüntetésről) van szó, hanem arról az elvről, hogy bűncselekmény elkövetése útján senki se gazdagodjon. Vissza kell állítani a bűncselekmény elkövetése előtti vagyoni viszonyokat. Legfőbb cél: a sértett vagyoni kárának helyrehozatala A 69/2008…

büntetőjogász pedofilia

Vélemény-interjút készített velem az Index

Mivel ismert, hogy sok pedofiliával kapcsolatos ügyet viszek, és van ügyvédi tapasztalatom a témában, ezért az Index 2020. december 10-én a véleményemet kérte ki. Az ügy apropója az volt, hogy Bayer Zsolt egy műsorában kijelentette, hogy régen egy ismerőse elmesélte neki, hogy Thaiföldre jár annak érdekében, hogy ott kisfiúkkal szexeljen. Erre – mivel Bayer Zsolt…

Maffiózók mackónadrágban lektor

Maffiózók mackónadrágban – Magyar kóla

  Dezső András sikerkönyveinek lektorálása Büszkén számolhatok be róla, hogy az idei és az elmúlt évek legnagyobb visszhangot kiváltó kriminalisztikai sikerkönyvei, a Maffiózók mackónadrágban és a Magyar kóla az én szakmai lektorálásom mellett kerülhetett a könyvespolcokra. Dezső András kiváló újságíró a büntetőjog, a bűnügyi újságírás területén is biztos kézzel vezeti az olvasót. A könyveiből megtudhatjuk,…

csalás büntetőjog

Csalás a büntetőjogban

A csalás az egyik leggyakoribb vagyon elleni bűncselekmény. Nagyon régóta része a büntetőjognak és kijelenthetjük, hogy a web, a világháló elterjedésével virágkorukat élik a különböző internetes csalások. A tényállás A csalás tényállása másnak jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtése, vagy tévedésben tartása, úgy, hogy ezzel az elkövető kárt okoz. A csalásnak tehát legfőbb jellemzője (jogilag: elkövetési…

alkohol büntetőjog

Alkohol, ittasság a büntetőjogban

Ittas állapot: súlyosítja vagy enyhíti a büntetőjogi felelősséget? Az ittas állapotban történő bűnelkövetés az esetek döntő hányadában súlyosító körülmény. Kiindulásul szolgálhat a Legfelsőbb Bíróság (azóta Kúria) III. számú büntető elvi döntésében kifejtettek szerint a mértéktelen alkoholfogyasztás káros hatása a bűnözés alakulására közismert. Erre is tekintettel Kúria Büntető Kollégiuma a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló 56.…

üzletszerűség büntetőjog

Üzletszerűség a büntetőjogban

Különböző bűncselekmények esetén gyakran találkozunk az üzletszerűség fogalmával. Mit jelent az üzletszerűség? Az üzletszerűség fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti értelmező rendelkezés határozza meg. Ennek a magállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető az azonos vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. Azt, hogy milyen bűncselekmények minősülnek hasonló jellegűeknek,…

kiadatás ügyvédek lapja dr bátki pál

A kiadatás egyes kérdéseiről szóló cikk az Ügyvédek Lapjában

Megjelent legújabb cikkem, ami ügyvédi tevékenységem egyik fő specialitását, a kiadatás jogintézményét teszi vizsgálatának tárgyává. Ahogy a cikk felvezetőjében is szerepel, a globalizáció, a bűnözés nemzetközivé válása anyagi jogi szempontból a különböző nemzetközi büntetőjogi egyezmények megkötését eredményezte. Ezek elsősorban arról rendelkeznek, hogy a részes államok mindegyike büntetőjogi úton is üldözni köteles egyes társadalomra vagy a…

lőfegyverrel visszaélés ügyvéd

Lőfegyverrel visszaélés

Lőfegyver és lőszer valamint ezekkel való visszaélés a büntetőjogban A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettét a Btk. 325. § -a tartalmazza. Ez egy kerettényállás, mivel ennek a bűncselekménynek a lényeges elemeit a fegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv., és az azt végrehajtó 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozzák meg. Tehát azokra a…