Gyanúsított kihallgatása és jogai a nyomozás során

Gyanúsított jogai a nyomozás során A nyomozati szakban a gyanúsított eljárási jogai korlátozottabbak (pl. jelenlét a kihallgatásokon, iratbetekintés), mint a bírói szakban, a nyilvános tárgyaláson. A gyanúsított jogi helyzetét meghatározza, hogy a nyomozásnak alapvetően a vád megalapozása, a vád közvetítésével a bírósági eljárást és a bizonyítást előkészítő szerepe van. A nyomozásban a tényállást oly mértékben…

prison hungary lawyer

Prisons in Hungary

Hungarian Prisons According to legal definitions the Hungarian Prison Service is an armed law enforcement agency that carries out measures and sentences of imprisonment and criminal procedure enforcement measures and also executes confinements of fine defaulters. The Prison Service is subordinated to the Ministry of Interior. The Minister of Interior is responsible for the Prison…

előzetes letartoztatás ügyvéd

A letartóztatás az új büntetőeljárási törvényben

Letartóztatás – előzetes letartóztatás Az új büntetőeljárási törvényben az “előzetes letartóztatás” „letartóztatás” elnevezéssel szerepel, szabályozása a régebbi törvényhez képest nem változott meg alapvetően. A jogszabály rögzíti, hogy csak szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban van helye a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő kényszerintézkedésnek, akkor, ha a terheltet a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítják, vagy vele szemben…

kábitószer ügyvéd

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szigorúan bünteti a kábítószernek minősülő különböző anyagokkal történő visszaéléseket. Mi minősül kábítószernek? A kábítószereknek számos típusa is ismert: ópium, ópiumszármazékok, kokain, hasis, hallucinogének, a pszichotróp anyagok (nyugtatók, altatók és egyéb gyógyszerek) stb. Fontos, hogy kábítószernek csak kifejezetten azon anyagok, szerek számítanak,…

bátki védőügyvéd ügyvéd

A védőügyvéd szerepe és a hatékony védelem egy AB határozat tükrében

A védelemhez való jog és az új büntetőeljárási törvény A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be., vagy új büntetőeljárási törvény) 2018. július 1-jén lép hatályba. Az új Be-t természetesen nagy szakmai és társadalmi érdeklődés övezi. Ez az a törvény ugyanis ami közvetlenül határozza meg mind a terheltek (gyanúsítottak, vádlottak és elítéltek) mind pedig…

bűnügy, ügyvéd

Bűnügyi nyilvántartás – meddig tartják nyilván az adatokat?

Bűnügyi nyilvántartás Gyakori kérdésként merül fel a büntetőjogi ügyvédi konzultáció során ügyfelek részéről, hogy korábban kiszabott büntetésüket, vagy a bíróság által kiszabott büntetőjogi intézkedést meddig tartja nyilván a bűnügyi nyilvántartó hatóság. Priusz: hivatalos néven prioráló lap Ez a kérdés azért is fontos, mind az ügyfél, mind pedig a védőügyvéd számára, mert ha későbbi ügyükben a büntetőbíróság…

közúti baleset okozása

Közúti baleset okozása

A közúti baleset okozása és a büntetőjog A fejlődő közlekedés, a forgalom sűrűségének növekedése folytán a közlekedés szabályainak megszegése számos emberi életet veszélybe sodorhat vagy ki is olthat. Ebből kifolyólag a jogalkotó szükségesnek tartott pönalizálni egyes magatartásokat, amelyek súlyos következményekhez vezethetnek. Ezek közül napjaink egyik legnagyobb relevanciával bíró és leggyakrabban előforduló bűncselekménye a közúti baleset…

misuse of drugs hungary

Diversion as an alternative to imprisonment in Hungarian Criminal Law

Misuse of narcotics In 2017, I acted as a legal representative (defense counsel) in the case of a Greek citizen, who had been accused of misuse of narcotic drugs. The client admitted to consuming a minimal amount of marijuana, and because of this, an investigation procedure was initiated. Diversion as alternative of imprisonment The Hungarian…

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Az RTL Klub Fókusz műsorának munkatársai a 2017. szeptemberében történt körhinta – baleset kapcsán kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy egy ilyen baleset ügyében hogyan indul meg, a büntetőeljárás. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés fogalma Tudni kell, hogy a büntetőjogi tényállás szerint büntetendő az, aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások…