kábitószer ügyvéd

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szigorúan bünteti a kábítószernek minősülő különböző anyagokkal történő visszaéléseket. Mi minősül kábítószernek? A kábítószereknek számos típusa is ismert: ópium, ópiumszármazékok, kokain, hasis, hallucinogének, a pszichotróp anyagok (nyugtatók, altatók és egyéb gyógyszerek) stb. Fontos, hogy kábítószernek csak kifejezetten azon anyagok, szerek számítanak,…

bátki védőügyvéd ügyvéd

A védőügyvéd szerepe és a hatékony védelem egy AB határozat tükrében

A védelemhez való jog és az új büntetőeljárási törvény A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be., vagy új büntetőeljárási törvény) 2018. július 1-jén lép hatályba. Az új Be-t természetesen nagy szakmai és társadalmi érdeklődés övezi. Ez az a törvény ugyanis ami közvetlenül határozza meg mind a terheltek (gyanúsítottak, vádlottak és elítéltek) mind pedig…

bűnügy, ügyvéd

Bűnügyi nyilvántartás – meddig tartják nyilván az adatokat?

Bűnügyi nyilvántartás Gyakori kérdésként merül fel a büntetőjogi ügyvédi konzultáció során ügyfelek részéről, hogy korábban kiszabott büntetésüket, vagy a bíróság által kiszabott büntetőjogi intézkedést meddig tartja nyilván a bűnügyi nyilvántartó hatóság. Priusz: hivatalos néven prioráló lap Ez a kérdés azért is fontos, mind az ügyfél, mind pedig a védőügyvéd számára, mert ha későbbi ügyükben a büntetőbíróság…

közúti baleset okozása

Közúti baleset okozása

A közúti baleset okozása és a büntetőjog A fejlődő közlekedés, a forgalom sűrűségének növekedése folytán a közlekedés szabályainak megszegése számos emberi életet veszélybe sodorhat vagy ki is olthat. Ebből kifolyólag a jogalkotó szükségesnek tartott pönalizálni egyes magatartásokat, amelyek súlyos következményekhez vezethetnek. Ezek közül napjaink egyik legnagyobb relevanciával bíró és leggyakrabban előforduló bűncselekménye a közúti baleset…

misuse of drugs hungary

Diversion as an alternative to imprisonment in Hungarian Criminal Law

Misuse of narcotics In 2017, I acted as a legal representative (defense counsel) in the case of a Greek citizen, who had been accused of misuse of narcotic drugs. The client admitted to consuming a minimal amount of marijuana, and because of this, an investigation procedure was initiated. Diversion as alternative of imprisonment The Hungarian…

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Az RTL Klub Fókusz műsorának munkatársai a 2017. szeptemberében történt körhinta – baleset kapcsán kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy egy ilyen baleset ügyében hogyan indul meg, a büntetőeljárás. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés fogalma Tudni kell, hogy a büntetőjogi tényállás szerint büntetendő az, aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások…

gyanúsított tájékoztatás jog

A büntetőeljárás során a gyanúsított tájékoztatáshoz való jogáról

Milyen jogai vannak a gyanúsítottaknak és vádlottaknak a tájékoztatásukkal kapcsolatban? Az Európai Unió Tanácsa 2012/13/EU irányelve minimumkövetelményeket fogalmaz meg a a gyanúsítottak és a vádlottak jogaikkal kapcsolatos tájékoztatást illetően. Ez az irányelve az európai elfogatóparancs hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó rendelkezéseket is megállapít. Attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor valamely tagállam illetékes hatóságai az…

európai elfogatóparancs

Az európai elfogatóparancs és a belföldi elfogatóparancs viszonya

Európai elfogatóparancs és belföldi elfogatóparancs viszonya Az Európai Unió Bíróságának C-241/15. sz. ügyben hozott ítélete az európai elfogatóparancs érvényességi kellékeivel, a belföldi elfogatóparancs (vagy hagyományos elfogatóparancs) és a nemzetközi elfogatóparancs viszonyával kapcsolatban tartalmaz fontos, a magyar jogi szabályozást különösen érintő megállapításokat. Az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos ügy háttere A Bírósághoz a romániai Curtea de Apel Cluj…

pénzmosás

A pénzmosás büntetőjogi szabályozása

Pénzmosás A pénzmosás fogalma A pénzmosást bűnkapcsolati tényállásként szabályozza a Büntető Törvénykönyv. Ez azt jelenti, hogy a pénzmosást megelőzi egy előzetes bűncselekmény. Ez a bűncselekmény az alapbűncselekmény, amelyből illegális jövedelem származik. Ez bármilyen bűncselemkény lehet: lopás, csalás, zsarolás, csempészet stb. A pénzmosás lényegi eleme, hogy a bűnös úton megszerzett jövedelmet a pénzmosással révén legális vagyonként…