házi őrizet ügyvéd

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet módosítása, megszüntetése

A bűnügyi felügyelet és a távoltartás módosítása, megszüntetése Amennyiben a büntetőbíróság egy gyanúsított letartóztatását, távoltartását, vagy bűnügyi felügyeletét rendelte el, azt meghatározott időközönként hivatalból felül kell, hogy vizsgálja. Közismert, hogy a letartóztatást a bíróság bármikor megszüntetheti, illetve a vádemelés előtt az ügyészség is megszüntetheti azt. Ebben a cikkben a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkesek, a távoltartás és a bűnügyi…

közlekedési bűncselemény ügyvéd

A közúti veszélyeztetés bűntette és a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Közlekedési bűncselekmények A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény és közúti veszélyeztetés bűntette a Btk. (Büntető törvénykönyv) XXII. fejezetében, a közlekedési bűncselekmények között kerültek szabályozásra, az alábbiak szerint. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény: a közlekedési bűncselekmény egyik fajtája A közlekedési bűncselekmények egyik fajtája a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Ezt az követi el aki közlekedési útvonalat, járművet, üzemi berendezést…

tartási kötelezettség elmulasztása ügyvéd

Tartási kötelezettség elmulasztása

Tartási kötelezettség elmulasztása Tartási kötelezettség elmulasztása a Btk.-ban A Büntető törvénykönyv az alábbiak szerint szabályozza a tartási kötelezettség elmulasztásának vétségét: Aki olyan jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabban minősül ha ezáltal a jogosultat (pl. gyermeket) súlyos nélkülözésnek teszi ki. Ez esetben a…

bátki ügyvéd felfüggesztett

A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése

Felfüggesztett szabadságvesztés Felfüggesztett szabadságvesztésnek hívjuk azt a büntetést, amikor a bíróság ugyan szabadságvesztést szab ki, de annak végrehajtását próbaidőre felfüggeszti. Milyen mértékű szabadságvesztés függeszthető fel próbaidőre? A két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása felfüggeszthető fel próbaidőre, kivéve a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esete, amelyek esetében az öt évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása is felfüggeszthető…

kábitószer ügyvéd

A kábítószer-kereskedelem

Kábítószer-kereskedelem A kábítószer-kereskedelem (korábbi Btk. szerint kábítószerrel visszaélés) az irodám egyik specialitásának számít, mivel nagyon sok ilyen jellegű ügyben jártam el ügyvédként. Emiatt több cikkben foglalkoztam a témával és többször nyilatkoztban a sajtóban is a kábítószer-kereskedelemről A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos cikkeimet az oldal alján találja. Ebben a bejegyzésben a a hatályos Btk.-ban fellelhető egyes §-it ismertetem,…

gazdasági csalás

A gazdasági csalás

A gazdasági csalás Ez a büntetőjogi tényállás nem régóta, az új Btk. kodifikációjával került be a jogrendszerbe. Az követi el aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Láthatjuk, hogy a korábbi “klasszikus” csalás egy sajátos formájáról van szó, ami véleményem szerint valamennyire a klasszikus csalás és a hűtlen kezelés…

szexuális erőszak ügyvéd

Szexuális erőszak

Szexuális erőszak A szexuális erőszak az új Btk. hatályba lépésével magába olvasztotta a korábbi erőszakos közösülést illetve a szemérem elleni erőszakot, és megalkotta az egységes szexuális cselekmény fogalmát. A szexuális cselekmény fogalma Büntetőjogilag szexuális cselekménynek számít  a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.…

Gyermekpornográfia

Gyermekpornográfia Gyermekpornográfiának minősü a Büntető Törvénykönyv szerint az ha valaki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez vagy tart. Ez a gyermekpornógráfia alapesete, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő Súlyosabban büntetendő az ha valaki készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, pornográf felvételt. Ez esetben a bűncselekmény  egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel…

emberölés

Emberölés

Emberölés Emberölésnek minősül a büntetőjogban ha valaki mást megöl. Azaz ez egy egyszerű megfogalmazású, nyitott törvényi tényállás. A nyitott törvényi tényállás azt jelenti, hogy nincs meghatározva, hogy hogyan okozza az elkövető a sértett halálát: emberölésnek az minősül, ha bármilyen módon más halálát okozza. Milyen gyakori ez a bűncselekmény? Mielőtt szólnánk az emberölés jogi jellemzőiről vegyünk sorra…

birósági tárgyalás ügyvéd

Büntetőjog: ügyvédi ellenjegyzés

Vádlott távollétben tartott tárgyalás 2018 július 1. napján azonban, az új büntető eljárási törvény (Be.) hatálybalépésével az ügyvédi ellenjegyzés megjelent, jelentőséget kapott a büntetőjog (büntető eljárásjog) területén is. A vádlott tárgyaláson történő jelenléte az új büntetőeljárási törvény szabályai szerint már nem kötelesség, hanem jog. A vádlottnak lehetősége van jelen lenni a bírósági tárgyalásokon, azonban –…