Otthonápolási őrizet

Dr. Bátki Pál ügyvéd

Egy belügyminiszteri rendelet 2023. márciusában bevezette a büntetés-végrehajtás során az otthonápolási őrizetet fogalmát. Ez az intézkedés várhatóan csökkenteni fogja a fogvatartotti létszámot. A kormánynak feltehetőleg ez volt a terve az otthonápolási őrizet szabályozásával, összefüggésben a börtönök rezsijénak és a fogvatartással kapcsolatos egyéb költségek racionalizálásával.

Mi az otthonápolási őrizet lényege?

Az otthonápolási őrizet lényege, hogy a krónikus betegségben szenvedő elítélt, aki az alapvető szükségleteinek kielégítésére nagyobb részt vagy teljes mértékben önállóan képtelen, mindennapi életvitelében folyamatos segítségre, ápolásra szorul, és egészségi állapotában meghatározható időn belül érdemi javulás nem várható, otthonápolási őrizetbe helyezhető

Milyen további feltétele van annak, hogy az elítélt otthonápolási őrizetbe kerüljön?

A fenti feltételeken kívül az is szükséges hogy az elítéltre vonatkozóan, hogy valaki írásban tett nyilatkozatban vállalja a krónikus betegségben szenvedő elítélt gondozását.

Hogyan kerül megállapításra, hogy jogosult-e az elítélt az otthonápolási őrizetre?

A rendelet szerint ezt a bv. intézet orvosa kell, hogy megállapításokat tegyen szakterületi véleményében arra, hogy az elítélt az alapvető szükségleteinek kielégítésére nagyobb részt vagy teljes mértékben önállóan képtelen, mindennapi életvitelében folyamatos segítségre, ápolásra szorul, és egészségi állapotában meghatározható időn belül érdemi javulás nem várható. Ezen kívül a bv.intézet orvosa azt is megvizsgálja, hogy távfelügyelő (lábperec) alkalmazható-e az elítélten.

A pártfogó felfügyelő is bevonásra kerül, aki vizsgálja hogy milyen körülmények közé kerülne az elítélt otthonápolási őrizete esetén (csak úgy mint a reintegrációs őrizet esetében)

Hol hajtható végre az otthonápolási őrizet?

Erre alkalmas lakásban, vagy a gyógykezelést biztosító civil vagy egyházi fenntartású intézményben

Ki dönt az otthonápolási őrizetről és meddig tart?

Az otthonápolási őrizet esetében a büntetés-végrehajtási bírónak van döntési joga.

Meddig tart az otthonápolási őrizet?

Az otthonápolási őrizet megszűnik:

  • A feltételes szabadságra bocsátással vagy ennek hiányában a a szabadságvesztés kitöltésének
  • napjával
  • ha a bv. orvos megállapítja, hogy az elítélt egészségi állapotában olyan mértékű javulás következett be, amely alapján a szabadságvesztés végrehajtása a bv. intézetben folytatható
  • ha az elítélt gondozását vállaló személy a nyilatkozatát visszavonja, és nincs más olyan személy, aki a gondozást vállalja

Otthonápolási őrizet a bv honlapján

Kérdése van?

Keressen bátran.