Ittas járművezetés

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Az ittas vezetés egy gyakori bűncselekmény. Hiába tartozik az enyhe tárgyi súlyú bűncselekmények közé, a büntetőjogi következményei nagyon kellemetlenek tudnak lenni. Jogosítvány elvétele és járművezetéstől eltiltás. Utánképzési kötelezettség. Vegyük sorba ezeket a fogalmakat.

Mivel jár az ittas járművezetés?

Az ittas járművezetés az egyik leggyakoribb bűncselekmény. Hiába tartozik az enyhe tárgyi súlyú bűncselekmények közé, a büntetőjogi következményei nagyon kellemetlenek tudnak lenni: 

  • Jogosítvány elvétele
  • egy fél vagy egész éjszaka a rendőrségi fogdán 
  • járművezetéstől eltiltás
  • többszázezres pénzbüntetés
  • Utánképzés 

Nézzük át az alapfogalmakat és hogy mire számíthatunk, valamint hogy hogyan védekezhetünk adott esetben.

Ittas járművezetés a büntetőjogban – bűncselekmény vagy szabálysértés?

Aki alkoholt fogyasztott és ezt követően gépi meghajtású járművet vezetett, ittas járművezetést követ el. Ha a szervezetben található véralkoholszint nem éri el a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt (ami egyenlő 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációval) akkor a cselekmény nem bűncselekmény, hanem szabálysértés. Ennek természetesen enyhébb a büntetése. 

Honnan tudom, hogy mennyi alkohol van a szervezetemben?

Fontos tudni, hogy nem az számít, hogy mennyire érzem magam ittasnak. Ha a rendőr megszondáztat, egyedül az számít, hogy mennyi a szervezetemben lévő alkohol. Ezt vagy hitelesített helyszíni szondával vagy vérvétellel és és annak laborban történő kielemzésével tudja az orvosszakértő megállapítani.

Az alkoholszint egyrészt attól függ, hogy mennyi alkoholt fogyasztottunk másrészt, hogy mekkora a testsúlyunk. De ugyanígy számít hogy előtte mit ettünk, illetve, hogy milyen gyors a szervezetünk méregtelenítő képessége, ami függ az életkorunktól és egészségi állapotunktól. 

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mennyi idő alatt ürül az alkohol a szervezetünkből, és hogy mikor ülhetünk kockázat nélkül a volánhoz!

Véralkohoszint-kalkulátor

Az ittas járművezetés elkerülése érdekében használhatunk például véralkoholszint kalkulátort.

A Semmelweis Egyetem honlapján található online kalkulátor például meg tudja mondani, hogy egy 70 kilós férfi véralkoholszintje egy korsó sör és egy feles után 0.630 ezrelék. Tudjuk, hogy ez már bűncselekménynek minősül.

Mi történik a helyszínen ha ittas járművezetésen kapnak?

Vegyük azt a szerencsés esetet, ha nem történik baleset, csak egy egyszeri közlekedésrendészeti intézkedésről van szó. Ilyenkor a rendőr szondát alkalmaz. A szonda nem a szájban, vagy a gyomorban lévő alkoholt mutatja ki, hanem a vérben található alkohol mennyiségét méri. Ezt a kifújt levegő alkoholtartalmával méri. Ha alkohol van a vérben, akkor az a kilélegezendő szén-dioxiddal együtt átjut a hajszálereken a tüdőbe is.

Milyen büntetést szab ki a bíróság ittas járművezetés esetén?

Az ittas járművezetés büntetése az a kérdés amit a legtöbbet teszik fel az ittas vezetésre szakosodott ügyvédnek. A büntetés igen tág határok között mozog, és nagyon függ az enyhítő és súlyosító körülményektől. Az ügyvéd egyik feladata az enyhítő körülmények feltárása, és hangsúlyozása a bírósági eljárásban. Talán nem árulok el titkot azzal, hogy a legfontosabb büntetéskiszabási tényező az alkoholos befolyásoltság foka, amiket fent ismertettem. De természetes van sok más fontos büntetéskiszabási tényező.

Lássuk tehát a büntetéseket:

  • Az ittas vezetés a Btk. szerint – ha a vezető nem okoz sérülést – két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez nem azt jelenti, hogy az ittas vezetésért általában börtönbe szoktak kerülni!
  • Ha ittas vezetés miatt elmarasztalják – és nem visszaeső, vagy ismételt elkövető – akkor nagy valószínűséggel pénzbüntetésre (ritkább esetben közérdekű munka büntetésre) számíthat.
  • Ismétlődő elkövetés esetében akár felfüggesztett szabadságvesztés, sőt többszöri ismétlődés esetén végrehajtandó (tehát letöltendő) szabadságvesztés is lehet a büntetésre

Az ittas vezetés minősített esetei

Sokkal súlyosabb büntetésre számíthat az, aki ittasan vezetve sérülést, vagy még ennél is komolyabb következményt (például halálos balesetet) idéz elő. Tanácsom, hogy ilyen esetben már feltétlenül forduljon ügyvédhez.

Jogosítvány helyszíni elvétele

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet szerint a vezetői engedélyt (jogosítványt) a rendőrök a helyszínen elveszik, ha a járművezető azzal gyanúsítható ittas vagy bódult állapotban vezetett. Ha ezt a rendőr elmulasztja, akkor később fog a gyanúsított felszólítást kapni az okmányirodától, arra vonatkozóan, hogy adja le a vezetői engedélyét.

Járművezetéstől eltiltás

Járművezetéstől eltiltás az a büntetés, ami az az ittas vezetés elkövetőit a leginkább nyomasztja. Az eltiltás 1 hónaptól 10 évig terjedhet.

A járművezetéstől eltiltás a főszabály, azaz a Btk. ezt kötelezően, főszabályként előírja a bíróság számára. Mégis lehetőség van az eltiltás mellőzésére, ha sikerül bizonyítani, hogy különös méltánylást érdemlő esetről van szó.

A járművezetéstől eltiltás alkalmazásának szempontjairól szóló 38. BK vélemény szerint a járművezetéstől eltiltás alkalmazása ittas járművezetés esetén főszabályként kötelező, annak mellőzésére csak különös méltánylást érdemlő esetben kerülhet sor. Mellőzhető az eltiltás az olyan élethelyzetek megállapítása esetén, amikor váratlan és méltányolható ok készteti az alkoholt fogyasztó személyt arra, hogy a törvényi tilalom ellenére járművet vezessen. (Pl. sürgős orvosi segítség kérése vagy nyújtása, egyéb szolgálati, esetleg családi kötelezettség teljesítésének kényszere.)

A járművezetéstől eltiltás főszabály szerint minden kategóriára vonatkozik. Szintén különösen méltányolandó esetekben szó lehet jogsítvány-kategóriára történő eltiltásra. Ez esetben például csak motorra, vagy csak személygépkocsira történik az eltiltás, de a többi kategóriában az elítélt vezethet.

A törvényhez fűzött jogtuományi kommentárok kiemelik, hogy el kell kerülni, hogy a járművezetéstől eltiltás egyben foglalkozástól eltiltást is jelentsen. Tehát ha az ittas járművezetést egy foglalkozását tekintve teherautósofőr követi el munkaidőn kívül, személygépkocsival, akkor nem indokolt őt eltiltani mind a B mindpedig a C kategórától, különösen ha a munkahelyén, munkaidejében a teherautóval régóta példásan, szabályosan közlekedik. Ezt állapította meg egy nemrégi esetemben a bíróság, amikor tárgyaláson kívül hozott büntetővégzésében a bíróság először mindkét kategóriától eltiltotta a vádlottat 8 hónapra, majd miután tárgyalás tartását kértem, sikerült meggyőznöm  a bíróságot, hogy a C kategória elvétele a büntetés legitim célján túlmenő jogkorlátozás, büntetés lenne az ügyfelem számára. Az itélet jogerős lett.

Járművezetéstől eltiltás a bírói gyakorlatban

A bírói gyakorlat szerint a rendszeresen italozó vagy sorozatos, súlyos szabályszegő magatartást tanúsító elkövetőnél nyilvánvalóan irreális annak feltételezése, hogy csupán bizonyos járművek vezetése esetén jelent potenciális veszélyt a közlekedésre. Viszont indokolt lehet a járművezetéstől eltiltás hatókörének korlátozása azoknál a hivatásos gépkocsivezetőknél, akik szolgálatukat kifogástalanul látják el, és pihenőidejükben saját – más kategóriába tartozó – járművükkel követnek el közlekedési bűncselekményt. A gyakorlati tapasztalatok szerint ugyanis az esetek igen nagy számában a hivatásos járművezetőket munkájuk közben nemcsak a KRESZ előírásai, de a rájuk bízott feladat hibátlan ellátásának igénye, a munkahelyi kötöttségek betartása, a hivatásukból folyó felelősség is a közlekedési szabályok maradéktalan betartására készteti. Saját járműveik vezetése közben azonban e késztetések hiányoznak, és könnyebben válnak szabályszegővé. Helyes tehát a bírósági gyakorlatban egyre inkább érvényesülő azon szemlélet, amely a hivatásos gépkocsivezetők esetében különbséget tesz az eltiltás hatóköre tekintetében attól függően is, hogy a bűncselekmény milyen jármű vezetése közben valósult meg.

Mindenkor indokolt az eltiltás körének vizsgálata a segédmotoros kerékpárral elkövetett bűncselekmény esetén! Ilyenkor azt kell meggondolni, hogy a tömegénél, sebességénél fogva viszonylag kisebb veszélyű gépi meghajtású járművel okozott bűncselekmény miatt – a vezetői jogosítvány terjedelmétől függetlenül – elégséges-e csupán a segédmotoros kerékpár vezetésétől való eltiltás. Amennyiben a bíróság e kérdést igenlően dönti el, úgy az eltiltást kizárólag erre a fajtájú járműre is korlátozhatja.

Utánképzés ittas vezetés esetén

Amennyiben a járművezetéstől eltiltás az ittas vezetés bűncselekményi alakzata miatt történik, úgy közúti közlekedés törvény szerint az elítélt utánképzésre köteles.

Mentesül az utánképzés alól, akit szabálysértési ügyben 6 hónapnál rövidebb időre tilt el a szabálysértési hatóság, vagy ha csak jogosítvány-kategóriára történik az eltiltás. Az ügyvéd feladata ezért az, hogy mindent megtegyen a kategóriára történő eltiltás érdekében.

A jogosítványt csak akkor kapja vissza, ha megtörtént az utánképzés, tehát hiába telik le az eliltás, az okmányirodában csak az utánképzés elvégzésének igazolásával kerül vissza önhöz jogosítványa.

Utánképzés nélkül visszakapom-e a jogosítványomat?

Az utánképzés alapját a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény adja. Ennek a törvénynek a 18. § (4) bekezdés rendelkezései értelmében utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek
a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
b) akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
c) akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett. A közlekedési igazgatási hatóság az utánképzési kötelezettségről a vezetői engedélyt visszavonó, a vezetési jogosultság szüneteléséről rendelkező határozatban tájékoztatja a járművezetőt. Az utánképzés sikeres elvégzése a vezetői engedély visszaadásának feltétele. Az utánképzés feltárással indul, melynek alapján a szakemberek megállapítják, hogy a járművezető vezetési felkészültségében milyen hiányosságok vannak, ennek eredménye és az elkövetett cselekmény jellege együttesen határozza meg az utánképzés végleges tartalmát.
Az utánképzés végrehajtási szabályait a 139/1991. (X.29.) Korm. rendelet tartalmazza.

Mindebből az következik, hogy az okmányirodai ügyintéző nem adhatja vissza a jogosítványt addig, amíg az ügyfél nem igazolja az utánképzés sikeres elvégzését. Volt már olyan ügyfelem, akinek az esetében az okmányiroda hibázott és visszaadta a jogosítványt. Azonban nagyon fontos hogy ilyen esetben is szünetel a vezetési jogosultság! Tehát a rendőr ha igazoltat a „rendszerben” azt fogja látni, hogy a vezető nem jogosult a vezetésre és ennek megfelelően megindítja az engedély nélküli vezetés miatti szabálysértési eljárást

Ittas járművezetés e-rollerrel

Az ügyvédi tapasztalatom szerint nagy problémát jelent az ittas járművezetéssel kapcsolatos ügyek között a különböző e-rollerek, ezen belül a LIME rollerek, vagy minden más alternatív „mikrobil” közlekedési eszközökkel kapcsolatos közlekedési ügyek. Kijelenthetem, hogy napjainkban (e bejegyzést 2021. augusztusában írom) egy méretes joghézagot testesít meg az e-rollerekkel kapcsolatos jogi szabályozás.

Ez több szempontból káros. Egyrészt az e-roller és más elektromos közlekedési eszközök tényleg veszélyesek, akár életveszélyesek tudnak lenni, főleg ittasan, védőfelszerelések nélkül. Ugyanakkor hiába veszélyesek, ha a jogalkotó nem szabályozza ezek közlekedésben történő használatának feltételeit, akkor tulajdonképpen semmit nem tesz a veszély minimailázása érdekében. A jogalkotó jelenleg (2021) teljes jogbizonytalanságban hagyja az állampolgárokat,  gyakran ittasan, de teljes jóhiszeműséggel használják ezeket. Ennek ellenére akár a jogosítványukat is veszélyeztetik.

Jogosítvány bevonása ittas elektromos rollerezés (e-rollerezés) miatt

Mostanra már szinte mindenki hallott azokról az ügyekről, amikor – jellemzően fiatalok vagy turisták – ittasan vezetnek Lime rollert vagy más típusú e-rollert, gyakran épp azért, mert azt gondolják, hogy szemben az ittasan vezetett gépkocsival, így nem sértenek törvényt és emiatt semmilyen szankcióval nem sújthatók.

Ezzel szemben számos esetben hideg zuhanykét éri őket, hogy a rendőrök kifejezetten „utaznak” ezekre az esetekre, és nem csak hogy több órára előállítják őket a rendőrkapitányságokon, de még a jogosítványukat is elveszik a helyszínen, vagy pár héttel később kapnak levelet az okmányirodától, hogy az ittas vezetés miatt folyó eljárás következtében vezetési jogosultságuk szünetel, és záros határidőn belül le kell adniuk vezetői engedélyüket.

Állíthatom, hogy jogállami keretek között ez a rendőri gyakorlat megengedhetetlen és sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét.

Mi szabályozza jelenleg az elektromos rollerezést a rendőrség szerint?

Abszurdum, hogy a rendőrség hivatkozása gyakran egy Pintér Sándor belügyminiszternek egy parlamenti interpellációra adott 2019-es válaszában merül ki. E szerint „az elektromos rollert a hatályos szabályozás alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros kerékpárnak lehet megfeleltetni. A Rendőrség a jogszabályok alapján köteles eljárni”

Mi szabályozza jelenleg az elektromos rollerezést az ügyvéd szerint?

Az ügyvédi gyakorlatom során azonban az elektromos rollerek besorolása, jogi minősítése kapcsán ezzel szöges ellentétben álló igazságügyi műszaki szakértői véleményekkel, bírói döntvényekkel találkoztam, amik pontos jogszabályi alátámasztást követően arra az – álláspontom szerint – helyes következtésre jutnak, hogy az elektromos roller jelenleg a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól) valamint a a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szabályai szerint se gyalogosnak, se kategóriákba besorolható járműnek nem minősül. Ahogy a segway vagy motoros rollerek vagy más önegyensúlyozó járművek sem.

Emiatt az elektromos rollereket a jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint nem lehet kategóriákba sorolni. Ennek nyilvánvaló következménye szerint se a jogi használatának feltételei nem világosak, és ennek megfelelően az ittas vezetésért járó felelősség megállapítására nincs mód.

Mi a jelenlegi rendőrségi és ügyészségi gyakorlat?

A fentiekkel ellentétben fel kell hívnom az olvasók figyelmét, hogy mind a rendőrség, mind az ügyészség jelenleg azt a gyakorlatot folytatja, hogy mind az ittas e-roller vezetőket, mind a józanul balesetet okozó e-rollereseket igyekszik felelősségre vonni, megindítja ellenük a szabálysértési- vagy büntetőeljárást, és ennek következtében a helyszínen elveszi jogosítványát annak akinek van, vagy bevonatja az okmányirodával.

Mit tehet az ügyvéd ittas e-rollerezés ügyében?

Az ügyvéd azt teheti, hogy a jelenleg hatályos hazai és európai uniós szabályozás ismeretében megalapozottan képviseli a bíróság előtt azt, hogy az e-rollerek és más hasonló járművek jogi besorolása, vezetési feltételei nem világosak, és nem vonhatóak felelősségre az azokat jóhiszeműen vezetők. Egész addig amíg egyértelműen nem születik törvényi szabályozás ebben a kérdésben.

Elvi bírói döntés ittas járművezetés körében

Visszakanyarodva az ittas vezetés nem e-rollereket érintő, hanem általános kérdéséhez, érdekes védőügyvédi felvetésről határozott a Kúria egy 2018-as ítéletben. A kúriai bírói döntés szerint köztudomású, hogy az ittasság a járművezető merészségét indokolatlanul megnöveli, beszélyérzetét csökkenti, érzékelési képességét korlátozza, ezért a gépjárművezető kifejezetten ittas állapota miatti közlekedési szabályszegések és az ittasság közötti összefüggésre nézve nincs szükség külön bizonyítás felvételére.

Ittas járművezetés kerékpárral

A korábbi szigorúbb szabályok értelmébe, a kerékpárosokra akárcsak az autóvezetőkre zéró toleranciát hirdetett a jogszabály, mely mára már módosításra került. A módosítás szerint az alkoholt fogyasztott, de biztonságos vezetésre képes állapotban lévő személy büntetőjogilag nem vonható felelősségre ittas vezetés miatt. Természetesen, ha közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény résztvevőjeként az ő felelőssége is megállapítható, akkor a bíróság a büntetés kiszabása körében ittasságának fokát értékelheti súlyosító körülményként. Önmagában tehát az, hogy a jogszabály alkalmazkodva társadalmi kihívásokhoz az ittas járművezetés köréből a bicikliseket kivonta még nem jelenti azt, hogy korlátlanul lehet alkoholt fogyasztani. Akármilyen járművel is vesz részt a forgalomban, saját testi épsége mellett a többi közlekedő épségéért is felelősséggel tartozik, mely felelősségtudat nyomatékosítását hivatott erősíteni az egyre szigorodó, mérlegelési jogkört szűkítő jogszabályok.

Hogyan tud egy felkészült és lelkiismeretes ügyvéd segíteni?

Sokan azt gondolják – még ügyvédek részéről is hallani néha – hogy ittas járművezetés esetén nem is feltétlenül kell ügyvéd, hiszen a bíróság az ittasság foka alapján fogja automatikusan kiszabni a büntetést, legyen az pénzbüntetés, vagy a rettegett járművezetéstől eltiltás. Hogy ez mennyire nem így van, a saját ügyvédi praxisom jónéhány példája mutatja. Legszemléletesebben egy közelmúltban történt példával tudom érzékeltetni az ügyvéd szerepének fontosságát.

Az ügyfelemet egy vidéki város ügyészsége ittas járművezetéssel vádolta, mivel a vérében a vezetés, valamint az azt rögtön követő igazoltatás időpontjában 1,52 g/l (ezrelék) etilalkohol volt. Mint ilyen esetekben nem ritka, büntetővégzés meghozatalát kérte a helyi járásbíróságtól (ami azt jelenti, hogy először tárgyaláson kívül hoznak határozatot). A büntetővégzésben a bíróság 192.000.- Ft pénzbüntetést és 1 év 7 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki.

Ezt büntetést, főleg az eltiltás mértékét a saját ügyvédi praxisom alapján eltúlzottnak találtam. Számtalan jogerős büntetővégzést és ítéletet tudtam volna mutatni, ahol ekkora véralkolkohol koncentráció mellett rövidebb idejű járművezetéstől eltitást szabnak ki. De mivel nem akartam a vidéki bíróság ellenszenvét azzal felkelteni, hogy budapest ítéleteket „dörgölök az orruk alá”, így a megfelelő rendelkezésemre álló online jogi szoftverek segítségével addig kutattam, míg nem találtam az adott megye járásbíróságai által meghozott határozatokat, amivel az általunk sérelmezett büntetővégzést össze lehet vetni.

Így kimutattam, hogy egy másik bíróság olyan ittas vezetés esetében ahol 2,1 (ezrelék) -es véralkohol szint volt bizonyítható 1 év járművezetéstől eltiltást alkalmazott. Találtam olyan jogesetet is ahol a bíróság 1 év 10 hónap járművezetéstől eltiltást 3,38 ezrelékes véralkohol érték mellett szabott ki. A harmadik eset, amit a bíróság elé tártam egy 1,89 g/l (ezrelék)-es ügy volt, ahol a vádlottat a bíróság végül csak 4 hónapra (!) tiltotta el a közúti járművezetéstől.

A konkrét ügyemben a fenti jogi érvelés alapján tárgyalás tartását kértük a bíróságtól, és a bíróság meghálálta a lelkiismeretes ügyvédi munkát, és jelentősen enyhítette a járművetéstől eltiltás mértékét.

Az ittas vezetésről egy konferencián

Az ittas jármúvezetés és a zéró tolerancia volt a témája 2023-as Borkonferencia záró pódiumbeszélgetésének, ahova mint gyakorló büntetőjogászt hívtak meg. Itt olyan köztiszteletben álló szaktekintélyek mellett fejthettem ki az álláspontomat és tapasztalataimat a zéró toleranciáról, mint Bock József borász, Knezsik István, Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének vezetője, Óberling József ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője illetve a Varga Pincészet tulajdonosa, Varga Péter. Erről itt számoltam be


Más közlekedési büntetőjogi cikkem itt

Fontos információk elérhetőek itt

BK 38 vélemény (iránymutatás a bírói gyakorlat számára a járművezetéstől eltiltásra vonatkozóan)

Kérdése van?

Keressen bátran.