Minden amit a büntetőjogi ügyvédekről tudni szeretett volna…

Minden amit a büntetőjogi ügyvédekről tudni szeretett volna…

Ebben azzal szeretnék foglalkozni, hogy kik azok a büntetőjogi ügyvédek, hányan vannak és mit csinálnak, és mitől lesz egy ügyvéd büntetős ügyvéd

Ügyvédek vs. jogászok

Az ügyvédek olyan jogászok, akik függetlenül, azaz nem munkaviszonyban ügyfeleik jogi képviseletét látják el, részükre jogi tanácsot adnak, vagy okiratokat szerkesztenek. Magyarországon minden ügyvéd egy ügyvédi kamarának a tagja kell, hogy legyen, és számtalan működési feltételnek kell megfelelnie. Például ügyfélfogadásra alkalmas irodát kell fenntartania, ügyvédi felelősségbiztosítással valamint elektronikus aláírása kell, hogy rendelkezzen.

Ki lehet ügyvéd?

Ahhoz, hogy valaki ügyvédi kamarai tag legyen természetesen el kell végeznie egy jogi egyetemet, tehát jogi diplomával kell, hogy rendelkezzen. Ezen kívül három évig teljes munkaidőben valamilyen gyakorlati jogi munkát kell, hogy végezzen, például ügyvédjelöltként dolgozzon egy ügyvédi irodában, vagy egy egyéni ügyvéd mellett.

Ügyvéd vs. büntetős ügyvéd, vagy büntetőjogi ügyvéd

Magyarországon minden ügyvéd jogosult arra, hogy büntetőügyekben eljárjon, és bíróság előtt is képviselhesse őket. Nem kell tehát külön büntetőjogi szakvizsgával rendelkezni, ilyen szakvizsga nincs is. A büntetőjogi területen működő ügyvédeket szokták védőügyvédnek is nevezni, hiszen többnyire gyanúsítottak vagy vádlottak (esetleg elítéltek) büntetőjogi védelmét látják el. Ez annyiban nem pontos, hogy büntetőjogász ügyvédek a másik oldalon, sértetti jogi képviselőként vagy magánvádlóként is eljárhatnak.

Az, hogy minden ügyvéd eljárhat büntetőjogi ügyekben természetesen nem azt jelenti, hogy  hogy minden ügyvéd ténylegesen végez is büntetőjogi, védőügyvédi munkát. A legtöbb ügyvéd ugyanis túlnyomórészt más területen dolgozik, ingatlanjogi vagy céges okiratokat szerkeszt, vagy polgári perekben jár el.

Hány büntetőügyekkel foglalkozó ügyvéd van?

Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, hogy hány ügyvéd dolgozik rendszeresen a büntetőjog területén. De álljon itt két adat: a Budapesti Ügyvédi Kamarának körülbelül 5000 tagja van, és a kirendelhető védőügyvédek listáján körülbelül 200 ügyvéd szerepel. Ennek az adatnak az értelmezéséhez tudni kell, hogy nem minden büntetőjogi ügvéd vállal kirendelést.

Kik azok a kirendelt  ügyvédek?

A büntetőeljárási törvény szerint bizonyos esetekben az eljárás kötelező az ügyvédi képviselet. Ilyen eset például, ha a bűncselekmény ami miatt az eljárás folyik ötévi vagy annál súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, a terheltet fogva tartják, vagy ha a terhelt külföldi és a magyar nyelvet nem ismeri. Világos hogy ilyen helyzetekben kiszolgáltatottabb a terhelt és fokozottabb szüksége van büntető ügyvédre.

Régebben ilyenkor a hatóság (rendőrség, bíróság) hívta (rendelte ki) az ügyvédet, ami súlyos gond volt, hiszen a büntetőjogi ügyvéd ebben a helyzetben nem biztos, hogy teljes mértékben az ügyfele mellett volt elkötelezett, hiszen anyagi érdeke volt, hogy minél többet hívják ilyen helyzetekben. Természetesen nem az ügyvédek személyével volt gond, hanem a rendszerrel.

Kirendelt ügyvédek az új Be.-ben

Szerencsére az új Büntetőeljárási Törvénnyel egyidejűleg változott a kirendelt védők kiválasztási rendszere, és már az Ügyvédi Kamara választja ki, méghozzá véletlenszerűen büntetőügyekben eljáró kirendelt védőket, természetesen továbbra is ha nincs meghatalmazott ügyvédje a gyanúsítottnak. A régi rendszer azonban mintha tovább élne. Ugyanis ha például az Ügyvédi Kamara által „kisorsolt’ ügyvéd” pl. az éjszaka közepén nem elérhető, vagy nem tud azonnal odamenni a rendőrségre, ilyenkor a választás joga visszaszáll a hatóságra, és az ő feladata, hogy „helyettes védőkéntügyvédről gondoskodjon.

A kirendelt védők egyébként 2020-ban 6000 Ft óradíjat kapnak az államtól azokon a cselekményeken amelyeken eljárnak, illetve megillető őket valamennyi, szintén elég alacsony felkészülési díj is. A kirendelt ügyvédnek kifizetett díjak egyébként hozzáadódnak a bűnügyi költséghez, amelyet a vádlottnak kell kifizetni, ha végül őt bűnösnek találják.

A kirendeléssel foglalkozó ügyvédi kamarai honlap megtalálható itt

Mit csinál egy büntetőjogi ügyvéd?

A büntető ügyvéd munkája nagyon sokrétű, az ügyvédség rendkívül összetett szakma.  Ráadásul minden ügy és élethelyzet más. Azt leszögezhetjük, hogy az büntetőjogi ügyvédnek először is információt kell gyűjtenie arról, hogy mivel gyanúsítják az ügyfelet és milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre ellene. Azt is fel kell deríteni, hogy az esetleges további nyomozás során még bizonyítékok kerülhetnek elő. Az ügyvédnek meg kell tudni minden fontos információt az ügyfeléről, az élethelyzetről. Meg kell hallgatnia ügyfele védekezését, azaz, hogy ő mit mond a gyanúsítással kapcsolatban.

Ezt követően együtt kell kitalálni a védekezési stratégiát, miután az ügyvéd tájékoztatja ügyfelét arról, hogy a hatályos jogszabályok hogyan minősítik a cselekményt, a vallomásban elmondható lehetséges verziókat. Az ügyvédnek fel kell tárnia továbbá a mentő, vagy enyhítő körülményeket.

Folytatjuk….

Addig is büntetőjoggal foglalkozó írásaimat itt találja: büntetőjogi blog

Kérdése van?

Keressen bátran.