Kreditrendszer a börtönökben

2024 március 1-én hatályba lépett a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény két meghatározó eleme a rezsimszabályokat és a biztonsági kockázati besorolást felváltó kategóriarendszer, valamint a fogvatartottak értékelését, előmenetelét biztosító kreditrendszer.

Mi a börtön-kreditrendszer lényege?

A jogszabály innentől lehetőséget ad arra az elítélteknek, hogy a kategória-besorolás és ezáltal a mindennapi életük a bv. intézetekben kedvezőbb irányba változzon, a benti magatartásuk által. Amennyiben a magatartás és az együttműködési készség az elvártaknak megfelel, akkor alacsonyabb kategóriába kerülhet a fogvatartott, amihez szükséges, hogy minél több kreditpontot szerezzen.

A kreditpontok száma a szabadságvesztés tartamához igazodik, amelyek összegyűjtése esetén a kezdeti besoroláshoz képest átkerülhet egy kedvezőbb kategóriába, és amelyhez mérten a megszerzett és levont kreditpontok számértéke határozza meg a kategóriák közötti előre- vagy visszasorolását.

Mi számít a kreditpontok szerzése során a bv.intézekben?

Az úgynevezett reintegrációs programok esetében kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tevékenységek, melyek mérhetőek és „osztályozhatóak”. Ilyen az oktatásban – legyen az általános-, közép-, vagy felsőfokú, esetlegesen szakmaképzés. Ezen kívül illetve munkáltatásban történő részvétel. Ezáltal a fogvatartott kreditpontot szerez, mellyel elérheti a kategóriában történő előresorolását.

Milyen olyan reintegrációs programok vannak, amikkel kreditpontot lehet szerezni?

A fogvatartottnak a kreditpontok gyűjtéséhez a bv. szerv által felkínált reintegrációs programon (pl. készség-, és képességfejlesztő programok, mentálhigiénés programok, önismereti programok, ismeretterjesztő programok, szabadulásra felkészítő programok, tudatos életvezetést támogató programok, társas együttélést segítő programok, pénzügyi tudatosságot támogató programok, oktatást kiegészítő szakkörök, bv. szabályok megismerését, elsajátítását segítő programok, művészetterápiás programok, biblioterápiás programok, konfliktus- és agressziókezelő program, racionális, emocionális tréning), a bv. szerv által meghatározott rendszerességgel, önkéntesen részt kell vennie és magatartásával hozzá kell járulnia a reintegrációs program céljának megvalósulásához. 

Milyen szerv ítéli meg a kreditpontok adását illetve elvételét?

A Befogadási és Fogvatartási Bizottság dönt a kreditpontok megadásáról, összesíti és felülvizsgálja azt, és annak figyelembevételével megváltoztatja a kategóriába sorolást. 

Kreditpontok vesztése

Fontos kiemelni, hogyha a fogvatartott szabadságvesztés-végrehajtás alatt tanúsított magatartása a bv. intézet biztonságát és/vagy a biztonságos fogvatartást veszélyezteti, úgy a fogvatartott a fenyítés függvényében kreditpontokat veszíthet, ezáltal szigorúbb kategóriába sorolható, amelynek következtében az életrendje is szigorúbbá fog válni. 

Mit befolyásol a mindennapi élet során a kreditpont a bv. intézetben?

Összességében elmondható, hogy a kreditpont gyűjtése alakítja a kategóriába sorolás mértékét. Az egyes kategóriák közötti különbség határozza meg azt, hogy az adott kategóriában vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint hogyan és milyen gyakorisággal veheti igénybe az egyes kapcsolattartási formákat, a szabadidős tevékenységek gyakorlását, illetve a többletszolgáltatások igénybevételét. Az új kategória- és kreditrendszer az együttműködő magatartás növelésére helyezi a hangsúlyt, hiszen a kreditpontok által, a szabad élethez egyre inkább közelítő végrehajtási körülmények a meghatározóak.


Olvassa el más büntetőjogi cikkeimet is

Felhasznált forrás: bv.gov.hu illetve Bv.törvény

Kérdése van?

Keressen bátran.