csalás büntetőjog

Csalás a büntetőjogban

A csalás az egyik leggyakoribb vagyon elleni bűncselekmény. Nagyon régóta része a büntetőjognak és kijelenthetjük, hogy a web, a világháló elterjedésével virágkorukat élik a különböző internetes csalások. A csalás tényállása A csalás tényállása másnak jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtése, vagy tévedésben tartása, úgy, hogy ezzel az elkövető kárt okoz. A csalásnak tehát legfőbb jellemzője (jogilag:…

alkohol büntetőjog

Alkohol, ittasság a büntetőjogban

Ittas állapot: súlyosítja vagy enyhíti a büntetőjogi felelősséget? Az ittas állapotban történő bűnelkövetés az esetek döntő hányadában súlyosító körülmény. Kiindulásul szolgálhat a Legfelsőbb Bíróság (azóta Kúria) III. számú büntető elvi döntésében kifejtettek szerint a mértéktelen alkoholfogyasztás káros hatása a bűnözés alakulására közismert. Erre is tekintettel Kúria Büntető Kollégiuma a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló 56.…

üzletszerűség büntetőjog

Üzletszerűség a büntetőjogban

Különböző bűncselekmények esetén gyakran találkozunk az üzletszerűség fogalmával. Mit jelent az üzletszerűség? Az üzletszerűség fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti értelmező rendelkezés határozza meg. Ennek a magállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető az azonos vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. Azt, hogy milyen bűncselekmények minősülnek hasonló jellegűeknek,…

kiadatás ügyvédek lapja dr bátki pál

A kiadatás egyes kérdéseiről szóló cikk az Ügyvédek Lapjában

Megjelent legújabb cikkem, ami ügyvédi tevékenységem egyik fő specialitását, a kiadatás jogintézményét teszi vizsgálatának tárgyává. Ahogy a cikk felvezetőjében is szerepel, a globalizáció, a bűnözés nemzetközivé válása anyagi jogi szempontból a különböző nemzetközi büntetőjogi egyezmények megkötését eredményezte. Ezek elsősorban arról rendelkeznek, hogy a részes államok mindegyike büntetőjogi úton is üldözni köteles egyes társadalomra vagy a…

lőfegyverrel visszaélés ügyvéd

Lőfegyverrel visszaélés

Lőfegyver és lőszer valamint ezekkel való visszaélés a büntetőjogban A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettét a Btk. 325. § -a tartalmazza. Ez egy kerettényállás, mivel ennek a bűncselekménynek a lényeges elemeit a fegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv., és az azt végrehajtó 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozzák meg. Tehát azokra a…

pedofília büntetőjog

Pedofília és büntetőjog

A pedofília orvosi jelenség, és a büntetőjogban nincs definiálva, hogy mit jelent. Ugyanakkor az orvosi vagy köznapi értelemben vett pedofília több, a Btk.-ban meghatározott bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható. A gyermepornográfiáról külön cikket írtam. Itt most a szexuális kényszerítés, a szexuális visszaélés, a szexuális erőszak, illetve a szeméremsértés  vonatkozásában tekintem át, hogy ezek hogyan minősülhetnek pedofil bűncselekményeknek. A…

jelentős érdeksérelem

Jelentős érdeksérelem jelentése a büntetőjogban

Mi a jelentős érdeksérelem jelentősége? A jelentős érdeksérelem egy büntetőjogi fogalom. Jelentősége abban áll, hogy több bűncselekmény esetében alap tényállási elem, más bűncselekmények tekintetében pedig minősítő körülmény. Sok bűncselekmény esetében alaptényállási elem Ahhoz, hogy egyáltalán a bűncselekmény megállapítható legyen, jelentős érdeksérelmet kell, hogy okozzon a Btk. 195. § -ban foglalt kényszerítés bűntette. E szerint aki…

közokirat-hamisítás

Közokirat-hamisítás

A közokirat-hamisítás a büntetőjogban A közokirat-hamisítás nagyon gyakori bűncselekmény. A rendőrségi statisztikák szerint évente tízezres nagyságrendben válnak ismertté ilyen bűncselekmények.  Közokirat-hamisítás és magánokirat-hamisítás Nemrég egy külön cikkben foglalkoztam a magánokiratra elkövethető bűncselekménnyel a hamis magánokirat felhasználásával  (Ez volt régen a magánokirat-hamisítás elnevezésű bűncselemény. De mivel ez az elnevezés megtévesztő volt, az új Btk. átnevezte a…

magánlaksértés

Magánlaksértés

A magánlaksértés büntetőjogi tényállása az. úgynevezett “házijogot, a magánlakáshoz való védi. Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy otthonát tiszteletben tartsák. Ebből a jogból vezethető le a magánlaksértés büntetendősége.  A magánlaksértés alapesete A magánlaksértésnek különböző súlyú esetei vannak meghatározva a Büntető Törvénykönyvben. Ezen kívül a magánlaksértésnek még szabálysértési alakzata is van. A magánlaksértés alapesete…