Gyermekpornográfia

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Gyermekpornográfia

Gyermekpornográfiának minősü a Büntető Törvénykönyv szerint az ha valaki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez vagy tart. Ez a gyermekpornógráfia alapesete, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Súlyosabban büntetendő az ha valaki készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, pornográf felvételt. Ez esetben a bűncselekmény  egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Még súlyosabb eset, ha valaki forgalomba hoz ilyen felvételt vagy azzal kereskedik, ez esetben a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

Pornográf felvétel

Pornográf felvételnek minősül a büntetőjogban az az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja.

A gyermekpornográfia minősített esetei

Csakúgy mint más szexuális bűncselekmény esetében, itt is súlyosabban minősül a fenti bármely cselekmény ha az elkövető nevelése, vagy például gyógykezelése alatt álló személy sérelmére követi el a bűncselekményt.

Gyermekpornográfia tényállása alá esik egyebek mellett az is ha valaki kiskorút pornográf műsorban való szereplésre felhív, szerepeltet.

Pornográf műsor

Pornográf műsornak minősül a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló előadás.

Gyermekpornográfiának minősül az is, bár enyhébben büntetendő ha valaki kiskorút pornográf felvételen való szereplésre felhív, vagy olyan pornográf műsoron vesz részt, amiben kiskorúak szerepelnek.

Gyermekpornográfia a bírói gyakorlatban

A gyermekpornográf felvétel megszerzése vagy tartása tekintetében nem eredményez halmazatot önmagában az, ha az több pornográf felvételt érint, tehát nem több, hanem egy bűncselekménynek minősül. Ha azonban már a birtokláson túl a pornográf felvétel átadásra kerül, vagy az kereskedelem tárgyát képezi, akkor az már külön bűncselekménynek, és ennek megfelelően bűnhalmazatnak minősül.

A gyermekpornográfia minősített eseteinek rendbelisége a felvételeken szereplő, a törvényhelyben meghatározott feltételeknek megfelelő személyek számához igazodik.


Más büntetőjogi cikkeim elérhetők itt

Kérdése van?

Keressen bátran.