Pedofília és büntetőjog

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

A pedofília orvosi jelenség, és a büntetőjogban nincs definiálva, hogy mit jelent. Ugyanakkor az orvosi vagy köznapi értelemben vett pedofília több, a Btk.-ban meghatározott bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható. A gyermepornográfiáról külön cikket írtam. Itt most a szexuális kényszerítés, a szexuális visszaélés, a szexuális erőszak, illetve a szeméremsértés  vonatkozásában tekintem át, hogy ezek hogyan minősülhetnek pedofil bűncselekményeknek.

A legsúlyosabb pedofiliával kapcsolatba hozható büntetőjogi tényállások azok a különféle szexuális bűncselekmények, amikor az elkövető szexuális interakcióba lép a gyermekkorú, tizennégy év alatti áldozattal:

Szexuális visszaélés

A pedofíliával kapcsolatos szexuális interakció legenyhébb formája a Btk. 198. § (1) bekezdésében foglalt szexuális visszaélés.

E szerint az  tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez tehát kényszerítés vagy erőszak nélkül történik. Ilyenkor a sértett kvázi beleegyezik a cselekménybe, csakhogy ez jogilag nem jelent beleegyezést, mivel a sértett a beleegyezési korhatár, azaz 14 év alatti.

Szexuális kényszerítés

A pedofil bűncselekmények egyel súlyosabb forma a szexuális kényszerítés. Ez a szexuális visszaéléstől már különbözik abban, hogy itt kényszerítéssel, a sértett cselekvési szabadságától megfosztással történik a cselekmény.

Erre jó példa az olyan fenyegetéssel, de nem élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel történő elkövetés. Ilyen fenyegetés valósulhat meg a szexuális kényszerítés úgy kerül elkövetésre, hogy egy a pedagógus megfenyegeti a gyermeket, hogy megbuktatja. Vagy akár egy főnök egy alkalmazottját azzal, hogy elbocsátja.

A szexuális kényszerítés tényállása a Btk.196. § (1) bekezdése szerint: aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez úgy kapcsolódik a pedofíliához, hogy két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. De a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el.

Szexuális erőszak

A legsúlyosabb pedofil bűncselekmény a szexuális erőszak. Szexuális erőszak az, amikor a fent leírt szexuális kényszerítés erőszakkal vagy élet illetve testi épség elleni fenyegetéssel történik.

Szülő, pedagógus, pap

A fenti, pedofil módon megvalósított bűncselekmények, tehát mind a szexuális visszaélés, mind a szexuális kényszerítés, mind pedig a szexuális erőszak esetében minősítő körülmény, ha azt szülő, pedagógus, sportedző vagy pap követi el. Ebben az esetben még magasabb büntetési tétel alkalmazandó.

Szeméremsértés

Bizonyos szempontból pedofil jellegű bűncselekménynek mondhatjuk még a szeméremsértésnek azt az alakzatát, ami a Btk. 205. §  (2) bekezdésben van szabályozva. E szerint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Milyen lehetőségek vannak a pedofíl jellegű szexuális bűnözők elleni büntetőjogi fellépésre, akár külföldön?

Nagyon gyakori, legutóbb az RTL Klub Fókusz c. műsora által feltett kérdés volt felém az, hogy mit lehet tenni a pedofíliával kapcsolatban a visszaesés, bűnmegelőzés terén.

Az ezzel kapcsolatos közismert probléma az, hogy a szexuális irányultság, a pedofília szabadságvesztés-büntetéssel sem igen változtatható meg, így nagyon nehéz valakit úm. jobb belátásra bírni és csökkenteni a visszaesést.

A börtönön kívül külföldön van néhány módozat, ami a börtönbüntetés alternatívája lehet. Ilyenek például az alábbiak:

  • Kognitív viselkedésterápia, akár a börtönben, amikor egy pszichológiai terápiával próbálják megértetni az elkövetővel, hogy milyen nagy sérelmet okoz az áldozatnak.
  • Pedofil elkövetők regisztrációja egy adatbázisban: ha ilyen eset történik, akkor rögtön elő tudják venni a lehetséges elkövetőket, bemutatni az áldozatoknak, hogy ők voltak-e. Ez azzal is jár, hogy az elkövető köteles bejelenteni, ha változás áll be a lakcímében.
  • Lakókörnyezet és iskolák értesítése arról, hogy pedofil elkövető lakik a közelükben. Ilyen van Angliában és Amerikában is. Figyelni kell, hogy ne legyen beazonosítható az illető, mert akkor ő lesz kitéve magán-igazságszolgáltatásnak, lincselésnek. Inkább egy térképes megjelenítéssel történik, mintsem lakóhely vagy kocsi megjelölésével.
  • Magatartási szabályok előírása elkövetők számára: pl. nem mehetnek óvoda iskola templom közelébe. Ilyen lehetséges Magyarországon is párfogó felügyelet keretén belül.
  • Kémiai kasztrálás: ez egy nagyon kérdéses, radikális lépés, ami már felveti az emberi méltósághoz, vagy egészséghez való jog megsértését. Amerikában kezdték el alkalmazni 90-es években. De már Európában is több helyen alkalmazzák, például az Egyesült Királyságban és Németországban. Magyarországon ilyen nem létezik és, máshol is leginkább önkéntes alapon történik, tehát ha erre az elítélt hajlandó, akkor cserébe nem hajtják végre a halálbüntetést, vagy csökkentik a szabadságvesztés mértékét.

Pedofíla: Nagyon magas látencia

A pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban talán a legfontosabb tudni, hogy azoknak a döntő hányada családon belül történik, és sajnos ezért nagyon magas a látenciája, azaz fény sem derül rá.

Kérdése van?

Keressen bátran.