A közúti veszélyeztetés bűntette és a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Közlekedési bűncselekmények

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény és közúti veszélyeztetés bűntette a Btk. (Büntető törvénykönyv) XXII. fejezetében, a közlekedési bűncselekmények között kerültek szabályozásra, az alábbiak szerint.

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény: a közlekedési bűncselekmény egyik fajtája

A közlekedési bűncselekmények egyik fajtája a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Ezt az követi el aki közlekedési útvonalat, járművet, üzemi berendezést megrongál vagy megsemmisít, akadály létesít, közlekedési jelzést eltávolít, vagy akár közlekedő jármű vezetője ellen erőszakot alkalmaz. És ezzel, tehát ezzel okozati összefüggésben mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.

Fontos megjegyezni, hogy a törvény úgy szól, hogy az elkövetési magatatás akár „más hasonló mód” is lehet, tehát ez egy nyitkott törvényi tényállás.

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény büntetési tétele

A büntetési tétel alapesetben három évig terjedő szabadságvesztés. De a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény büntetési tétele lehet akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés is, ha kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Tipikus példák a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményre

Ez a bűncselekmény valósul meg, ha valaki közlekedési lámpa alkatrészét ellopja, közlekedési táblát távolít el. De ez a bűncselekmény állapítható meg, ha valaki egy személygépkocsi vezetőjével a jármű mozgása közben összeverekszik.

Közúti veszélyeztetés: a közlekedési bűncselekmény egyik fajtája

Egy másik közlekedési bűncselekmény a közúti veszélyeztetés. Ennek elkövetési magatartása ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével az úton más életét vagy testi épségét szándékosan közvetlen veszélynek teszi ki.

A közúti veszélyeztetés a köznyelvben ijesztgetés fogalommal írható le. A közúti veszélyeztetés esetén az elkövető szándéka nem a testi sértésre, csak a veszélyhelyzet megteremtésére, másnak a megijesztésére irányul.

Példa a közúti veszélyeztetésre más autó leszorítása, a kerékpáros szándékos megilyesztése stb. Az alapeset büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés.

A közúti veszélyeztetés minősített esete

Bár a fentiek szerint a veszélyeztetési szándék csak limitált, mégis előfordul, hogy a közúti veszélyeztetésből nagy baj keveredik. A büntetési tétel  például már két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz.

Ilyen esetben az eredményre már csak az elkövető gondatlansága terjed ki. Ha a testi sérülésre, vagy más eredményre az elkövető szándéka is kiterjed akkor már testi sértésért vonható felelősségre, és a büntetési tétel is nagyobb lesz.


Btk elérhető itt

Más büntetőjogi cikkeim elérhetők itt

Kérdése van?

Keressen bátran.