Embercsempészés

Dr. Bátki Pál ügyvéd
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Az embercsempészés (a köznyelvben néha embercsempészet) egy közigazgatás rendje elleni bűncselekmény, ami az illegális nemzetközi migrációhoz kapcsolódik. Az embercsempészés ún. védett jogi tárgya a határrendészet zavartalan működése, valamint a határforgalom rendje és az illegális migráció megakadályozásához fűződő társadalmi érdek.

Az 2010-es évek elejétől az embercsempészet egyre több gondot okoz a magyar igazságszolgáltatásnak. Emiatt a jogalkotó és a bűnüldöző szervek valamint a bíróságok kiemelt szigorral járnak el.

Az embercsempészés bűntettének Btk.-beli szigorítása

Az embercsempészés elszaporodására és komoly üzletággá formálódására reagálva a magyar jogalkotó szigorította az embercsempészés bűncselekményhez fűződő jogkövetkezményeket. Emellett megjelentek új tényállások, mint például a határzáras bűncselekmények.

Mi minősül illegális migrációnak?

Azzal kapcsolatban, hogy mik a határátlépés legális kerete, és ehhez képest mi minősül illegális migrációnak  az alábbi jogszabályok határozzák meg:

  • Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 11. §-a,
  • A harmadik országbeli állampolgárok be-utazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény V. fejezete,
  • A személyek határátlépésére irányadó Schengeni határellenőrzési kódex, mint EU jogforrás

Mi minősül embercsempészésnek?

Az embercsempészés elkövetési magatartása lényegében a tiltott határátlépéshez történő aktív segítségnyújtásban merül ki. Az embercsempészet alapesetben nem feltétel, hogy mindez vagyoni haszonszerzés végett történjen. A segítségnyújtás lehet fizikai (kísérés, eszközök átadása stb.) és pszichikai (tanácsadás, útbaigazítás stb.) jellegű is. De a segítségnek minden esetben a tiltott határátlépés szabálysértéséhez kell kapcsolódnia.

A bűncselekmény befejezett, ha a segítségnyújtás megvalósult, függetlenül attól, hogy az államhatár átlépésére vagy annak megkísérlésére sor került-e. Kísérletről akkor beszélhetünk, ha az elkövető már felvette a kapcsolatot a határt átlépni szándékozó személlyel, de a segítségnyújtás még nem történt meg.

Mik az embercsempészés jelenlegi (2021-ben hatályos) büntetési tételei?

Az embercsempészés tényállásának 2015. évi módosítást követően a büntetési tétel jelentősen megemelkedett. Az embercsempészet alapesetben 1-5 évi szabadságvesztéssel, a minősített esetekben pedig 2-8 évi szabadságvesztéssel büntetendő.

A minősített esetek súlyosabban büntetendő köre 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, ide tartozik a csempészett személy sanyargatásával, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve, vagy üzletszerűen, vagy – új elemként – bűnszövetségben történő elkövetés.

Amennyiben a felsorolt minősítő körülmények közül egyszerre több is megállapítható, a büntetési tétel már 5-15 évre emelkedik. A 2015-ös módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a minősített esetekben foglaltaknak megfelelő embercsempészés szervezője vagy irányítója 10-20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az előkészület továbbra is bűncselekménynek minősül és háromévi szabadságvesztéssel fenyegetett.

Külföldi embercsempészek reintegrációs őrizete 2023. április végétől

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvénytől (Bv. tv.) 2023 áprilisától jelentős változást hozott a külföldi embercsempészek büntetés-végrehajtási ügyében

Mit mond ki az új jogszabály?

Az embercsempészés miatt kiszabott szabadságvesztésből hátralévő idő reintegrációs őrizetté változik, és 72 órán belül el kell hagyni Magyarország területét. A reintegrációs őrizet a hátralévő szabadságvesztéssel egyező időtartamú.

Az embercsempészés milyen eseteire vonatkozik az új jogszabály?

Amennyiben a bíróság

embercsempészés miatt szabadságvesztést szabott ki, és a

a bíróság kiutasítását is elrendelt (tehát külföldi az elkövető) és

nincs más bűncselekmény miatt folyambatban lévő büntetőeljárás vagy más szabadságvesztés nem vár végrehajtásra

Szankciók és más jogszabályohoz való viszony

Ez a jogszabály felülírja a 3/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben meghatározottakat (büntetés-végrehajtás félbeszakítása és hazatérés külföldi országba) és azokra is vonatkozik akiknek az ügyében ez az eljárás már megindult de még nem tértek vissza a hazájukba.

Ha az elítélt nem hagyja el az országot 72 órán belül, akkor a reintegrációs őrizet megszűnik és az ítélet feltétes szabadságra bocsátás lehetőség nélkül végrehajtandó.


Más büntetőjogi cikkeim

Kérdése van?

Keressen bátran.