A reintegrációs őrizet

Mit jelent a reintegrációs őrizet?

Mi a különbsége a reintegrációs őrizet és a házi őrizet között?

A reintegrációs őrizet egy új, 2015-ben bevezetetett fokozat a szabadságvesztés-büntetés és a feltételes szabadságra bocsátás között.

Ennek ényege, hogy a büntetés-végrehajtási bíró kijelöl egy lakást, vagy kertes házat, amit az elítélt a feltételes szabadságra bocsátásáig csak munkavégzési vagy gyógykezelési célból hagyhat el. A reintegrációs őrizet minden esetben lábra szerelt elektronikus nyomkövetővel kerül ellenőrzésre. Tulajdonképpen nagyon hasonlít a házi őrizethez. De míg a házi őrizet a jogerős ítélet előtti kényszerintézkedés, a reintegrációs őrizet már a büntetés-végrehajtás utolsó szakaszaiban jöhet szóba.

 Milyen feltételei vannak a reintegrációs őrizetnek?

Reintegrációs őrizet annak az elítéltnek az esetében alkalmazható

 1. akit első alkalommal ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre, vagy visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő.
 2. akit nem személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el,
 3. aki öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztését tölti

Kizárt a reintegrációs őrizet, ha

 1. az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani,
 2. ha az elítélttel szemben folyamatban lévő más büntetőügyben elrendelt előzetes letartóztatását a szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították,
 3. a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs őrizetet az elítéltnek felróható okból megszüntették,
 4. az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább három, egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább hat hónapot nem töltött le.

A reintegrációs őrizet időtartama

 • Szándékos bűncselekmény esetén legfeljebb 10 hónap
 • gondatlan bűncselekmény esetén legfeljebb 12 hónap, (frissítés a cikk végén!)

Ki dönt a reintegrációs őrizetről, ki kezdeményezheti azt?

A reintegrációs őrizetetről való döntés büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozik. Az bv. bíró illetékessége a kijelölt lakás elhelyezkedése szerint alakul.

 • A reintegrációs őrizetet kezdeményezése fő szabály szerint a bv. intézet részéről történik.
 • kezdeményezheti az elítélt vagy védőügyvédje is. (Ez utóbbi esetben a büntetés-végrehajtási bíró köteles meghallgatni az elítéltet, egyébként pedig az iratok alapján is meghozhatja a döntést)

Milyen eljárásban kerül sor a döntésre?

Ha a reintegrációs őrizetet a bv. intézet kezdeményezi, akkor annak esedékessége előtt három hónappal megvizsgálja, hogy az elítélt megfelel-e  a fenti ismertetett pozitív feltételeknek.

Ilyenkor kell megvizsgálni, hogy a reintegrációs őrizetnek nincs –e törvényben meghatározott kizáró akadálya. Ezek azok a feltételek amiket fent ismertettem.

Az elítéltnek nyilatkoznia kell a szabadulást követő terveiről és meg kell jelölnie azt a Magyarország területén található lakást, amely a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként szolgálhat. Ha a lakás más tulajdonában van, természetesen ezen személy írásbeli hozzájáruló nyilatkozata is beszerzendő.

Milyen lakás alkalmas a renintegrációs őrizetre?

A lakás a bv. részéről felmérésre kerül, hogy alkalmas –e távfelügyelő telepítésére, illetve a büntetés-végrehajtási párfogó felügyelői környezettanulmányt készít. Gyakorlatilag minden lakás, vagy ház megfelel, ahol van elektromos hálozat és térerő.

Amennyiben a kérelmet az elítélt vagy védője kezdeményezi azt, a bv. intézet akkor is elkészíti a fentiek szerinti értékelő véleményét és javaslatot készít, melyet továbbít a büntetés-végrehajtási bíróhoz.

A büntetés-végrehajtási bíró mindezek alapján hozza meg döntését. A döntés ellen biztosított a fellebbezési jog

Frissítés 2023. márciusától a reintegrációs őrizet szabályaival kapcsolatban!

A a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 6/2023. (II. 21.) BM rendelet úgy rendelkezik, hogy a a reintegrációs őrizet időtartama legfeljebb a szabadságvesztés időtartamának fele, ha az elítéltet gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték két évet meghaladó tartamú szabadságvesztésre.

Ez egyelőre csak a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazható!


A BV kiadmánya a reintegrációs őrizetről

Olvasson bele más büntetőjogi cikkeimbe!

Kérdése van?

Keressen bátran.