Jelentős érdeksérelem jelentése a büntetőjogban

Mi a jelentős érdeksérelem jelentősége?

A jelentős érdeksérelem egy büntetőjogi fogalom. Jelentősége abban áll, hogy több bűncselekmény esetében alap tényállási elem, más bűncselekmények tekintetében pedig minősítő körülmény.

Sok bűncselekmény esetében alaptényállási elem

Ahhoz, hogy egyáltalán a bűncselekmény megállapítható legyen, jelentős érdeksérelmet kell, hogy okozzon a Btk. 195. § -ban foglalt kényszerítés bűntette. E szerint aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

De részben a jelentős érdeksérelem okozásán múlik a bűncselekmény megállapíthatósága a Btk. 219. § -ban foglalt személyes adattal visszaélés bűntette esetében. Igaz ez esetben megállapítható a bűncselekmény akkor is, ha ugyan nem okoz jelentős érdeksérelmet, de azt anyagi haszonszerzési célzatból követik el.

Sok bűncselekményben esetében minősítő körülmény

Számos más esetben a cselekmény akkor is bűncselekménynek minősül, ha nem okoz jelentős érdeksérelmet. Azonban súlyosabban minősül, súlyosabb büntetést von maga után, ha ez megállapítható.

Ilyen bűncselekmény például a személyes szabadság megsértése, a közösség tagja elleni erőszak, a magántitok megsértése, a levéltitok megsértése, a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala, a jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazása és a tiltott adatszerzés.

Mi minősül jelentős érdeksérelemnek?

Ennek megállapíthatósága szempontjából az ügy összes körülményét figyelembe kell venni.

Általában jelentős az érdeksérelem a bíró gyakorlat szerint, ha csorbát szenved a sértett szakmai elismertsége vagy erkölcsi megbecsültsége

De jelentős érdeksérelemnek minősül a vagyon hátrány elszenvedése, ha például a sértett elveszíti munkáját, állását jövedelem forrását, kereseti lehetőségét.

Jelentős az érdeksérelem, ha a sértett családi kapcsolataiban következik be hátrányos változás.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jelentős érdeksérelem a büntetőjogban objektív kategória, ami azt jelenti, hogy nem a sértett szubjektív érzése, megélése a perdöntő.


Fontos megállapításokat tartalmaz a fenti fogalom vonatkozásában az 1/2012 BJE

Olvassa el büntetőjogi cikkeimet itt

Kérdése van?

Keressen bátran.