EU bíróság szabadságvesztést és pénzbüntetést kiszabó ítélete

Külföldi (EU-s) bíróság szabadságvesztést és pénzbüntetést kiszabó ítéletének Magyarországi elismerése

Egy külföldi ítélet érvényével kapcsolatos ügyben fontos döntés született. Debreceni Ítélőtábla egy 2015-ben hozott elvi jelentőséggel bíró határozata szerint, ha Magyarországon olyan külföldi ítélet elismerése iránt folyik eljárás, amelyben a külföldi bíróság szabadságvesztés mellett pénzbüntetést is kiszabott, akkor a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel bír az eljárás lefolytatására alapján.

Ez a szabály az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 109. § (2) bekezdéséből vezethető le.

Nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény vagy az EU bűnügyi együttműködésről szóló törvény?

A bíróság úgy foglalt állást, hogy bár a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény valóban azt tartalmazza, hogy a külföldi ítélet érvényének elismerésére annak a törvényszéknek van hatásköre és illetékessége, amelynek területén a terhelt lakó- vagy tartózkodási helye található, de ebben az esetben azonban nem e jogszabályhelyet kell alkalmazni,hanem az EU-s bűnügyi együttműködésről szóló törvényt.

E szerint ha  jogerős szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami határozatban pénzbüntetés kiszabására, illetve vagyonelkobzás elrendelésére is sor kerül, a határozat elismerésére és a végrehajtásról szóló határozat meghozatalára a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.


Más nemzetközi büntetőjogi cikkeim itt olvashatók

A nemzetközi bűnügyi együttműködési törvény itt olvasható

Kérdése van?

Keressen bátran.