Csalás a büntetőjogban

Dr. Bátki Pál ügyvéd
Dr. Bátki Pál ügyvéd

A csalás az egyik leggyakoribb vagyon elleni bűncselekmény. Nagyon régóta része a büntetőjognak és kijelenthetjük, hogy a web, a világháló elterjedésével virágkorukat élik a különböző internetes csalások.

A tényállás

A csalás tényállása másnak jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtése, vagy tévedésben tartása, úgy, hogy ezzel az elkövető kárt okoz. A csalásnak tehát legfőbb jellemzője (jogilag: elkövetési magatartása) a tévedésbe ejtés vagy tévedésben tartás.

Tévedésbe ejtéssel elkövetett csalás

A tévedésbe ejtés lényege, hogy a valótlanságot az elkövető valóságnak tünteti fel és ezért a passzív alanyban téves képzet alakul ki. A tévedésbe ejtés egy aktív magatartás, szemben a tévedésben tartással. A tévedésbe ejtésnek jogilag nem szükséges fondorlatosnak lennie, egyszerű átlátható, könnyen felismerhető tévedésbe ejtés is tényállásszerű, és jogilag közömbös, hogy a megtévesztett mennyire hiszékeny. Tévedésbe ejtéssel történő elkövetés például az a gyakori csalás, hogy idős embereknek azt állítják a csalók, hogy unokájuk balesetet okozott és azonnali pénz kell, hogy a mentő ellássa őt, vagy, hogy a sérült kocsit ne foglalják le a rendőrök.

Tévedésben tartással elkövetett csalás

A tévedésben tartás azt jelenti, hogy az elkövetőtől függetlenül esik tévedésbe, de ezt a csaló – bár erre vonatkozóan szerződésen vagy munkaviszonyon alapuló kötelessége áll fenn – nem oszlatja el, vagy megerősíti. Ez tehát passzív magatartás. Példa a tévedésben tartásra, ha valaki észleli, hogy a bolti pénztáros többet adott vissza, de nem szól, nem világosítja fel.

A pénztáros példájánál maradva, ha a működése során vétlen vagy gondatlan leltárhiány merül fel, az még önmagában nem valósítja meg a csalást. Azonban azzal, hogyha azt szándékosan leplezi, felderítését meghiúsítja, azzal már csalást követ el.

Nem minősül ugyanakkor büntetőjogilag értékelhető tévedésben tartásnak, ha a műértő képárus valamilyen műtárgyat áron alul vesz meg, és nem világosítja fel az eladót, hogy az többet ér.

Hitelezési csalások

A csalások leggyakrabban a banki hitelezés kapcsán történnek. Ezekben az esetekben az adós  valamilyen lényeges körülmény tekintetében tévedésbe ejti a hitelezőt és úgy jut ahhoz a kölcsönhöz, amit – ha a hitelező tudná a valóságot – nem nyújtana neki. Ilyen tévedésbe ejtés vonatkozhat a fizetési képesség vagy hajlandóság meglétére. De lehet tárgya más körülmény is például az, hogy van-e az adósnak munkaviszonya, rendszeres jövedelme, más, fedezetül szolgáló vagyona stb.

A bírói gyakorlat szerint abból, hogy az adós a kölcsön törlesztőrészleteit egyáltalán nem, vagy csak pár hónapig fizeti, következtetni lehet, hogy az már a kölcsönszerződés létrejöttekor sem állt szándékában, tehát a csalás megállapítható. Ezzel szemben a rendszeres törlesztés a visszafizetési szándék komolyságára utal.

Internetes csalások

A rendrőség honlapján is közzétett tájékoztató  szerint az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel vagy akár a teljes összeggel együtt. Gyakran gyanútlan internetes vásárlókat csapnak be azzal, hogy nem a megrendelt áru vagy nem olyan minőségű áru érkezik meg, mint amit megvásárolni szerettek volna. Azonban olyan esetek is előfordulnak, amikor egyáltalán nem érkezik meg a kívánt termék.

Kísérlet

A csalás akkor befejezett, ha bekövetkezik a kár. Ennek hiányában kísérletről beszélünk, ami a Btk. szerint szintén büntetendő. A helyes büntetőjogi minősítéshez ugyanakkor ez esetben is meg kell határozni a kár értékét. Ezért vizsgálni kell, hogy az elkövető szándéka milyen értékű csalásra károkozásra irányult, az eset összes körülménye alapján. (Lásd a lopás kísértetére vonatkozó Kúriai véleményt.)

Sértett és passzív alany

Nem szükséges, hogy ugyanaz a személy legyen az, akit megtévesztenek, mint aki a károsult lesz. Ha például a sértett leadja például a gépjárművét a szervízbe, ahol megjelenik a csaló és előadja, hogy a sértett őt megbízta azzal, hogy ő azt elhozza, akkor a szerelő kerül megtévesztésre, mégis a tulajdonost éri a kár.

A csalás büntetése és minősített esetei

A csalás büntetési tétele attól függ, hogy mekkora kárt okozott a cselekmény. Az új Btk. értékhatárairól lásd cikkemet

Ezen kívül a csalás minősített esetei, ha azt bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen, vagy jótékony adománygyűjtést színlelve követik el. Ez esetben tehát súlyosabb büntetés kerül kiszabásra


Más büntetőjogi cikkeim itt olvashatók

 

Kérdése van?

Keressen bátran.