A távoltartás és a bűnügyi felügyelet módosítása, megszüntetése

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

A bűnügyi felügyelet és a távoltartás módosítása, megszüntetése

Amennyiben a büntetőbíróság egy gyanúsított letartóztatását, távoltartását, vagy bűnügyi felügyeletét rendelte el, azt meghatározott időközönként hivatalból felül kell, hogy vizsgálja.
Közismert, hogy a letartóztatást a bíróság bármikor megszüntetheti, illetve a vádemelés előtt az ügyészség is megszüntetheti azt.
Ebben a cikkben a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkesek, a távoltartás és a bűnügyi felügyelet (korábban: házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom) részleges feloldásával, módosításával, és megszüntetésével foglalkozom, és ismertetem a részleges megszüntetésével, valamint a magatartási szabályok módosítását is.

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet részleges feloldása és módosítása

Milyen esetekben van helye a kényszerintézkedés részleges feloldása és módosításának ?

  • A távoltartás és a bűnügyi felügyelet részleges feloldásának illetve módosításának van helye, ha terhelt életkörülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely miatt
    a magatartási szabályok (pl. meghatározott helyen, lakásban, vágy városban való tartózkodás, rendszeres jelentkezés a rendőrségen) ideiglenes eltérés vagy ideiglenes felfüggesztése szükséges (pl. betegség, hozzátartozó súlyos betegsége miatti ápolási kötelezettség stb).
  • a magatartási szabályok tartós, vagy végleges megváltoztatása szükséges (pl. gyermek születése, külföldi állampolgárság elvesztése, magyar állampolgárság megszerzése

Kinél kell megtenni a indítványt?

A fenti esetkörben az ügyészség jogosult a terhelt vagy a védőügyvéd vagy a távoltartással érintett személy indítványára a kényszerintézkedés ideiglenes megszüntetésére, vagy tartalmának megváltoztatására.

 

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatása

A fenti  esettől eltérő esetkör a kényszerintézkedés (bűnügyi felügyelet, korábban: házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom) valamint a távoltartás szabályainak módosítása.
Itt a törvény nem írja elő feltételként hogy akkor van hely ha a gyanusított életkörülményekben bekövetkező tartós vagy ideiglenes változás következik be.
Ebből következően az erre vonatkozó indítványt egyéb esetkörökben is elő lehet terjeszteni (pl. a védőügyvéd be tud szerezni olyan bizonyítékokat, ami szerint valószínűtlen a terhelt szökése vagy elrejtőzése, vagy akár más terheltek vagy tanúk befolyásolása vagy megfélemlítése)

Kinél kell megtenni a védelmi indítványt?

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatására vonatkozó indítványt a bíróságnál kell előterjeszteni, a bíróság köteles azt érdemben megvizsgálni.

Milyen határozatot hozhat a bíróság a fenti indítványok ügyében?

A fenti indítványokat a bíróság érdemben köteles az indítványt vizsgálni, és azok ügyében három fajta határozatot hozhat:

  •  helyt ad az indítványnak
  • észlegesen helyt ad az indítványnak
  • elutasítja azt

Mikor nem köteles a bíróság érdemben megvizsgálni a védői indítványt?

A bíróság akkor nem köteles érdemben megvizsgálni a védői indítványt ha az indítvány előterjesztését és elbírálását követően meghosszabbította, vagy megszüntette a kényszerintézkedést (például a a törvényben meghatározott rendszeres felülvizsgálat során)


https://batki.info/a-letartoztatas-az-uj-buntetoeljarasi-torvenyben/


https://batki.info/a-letartoztatas-az-uj-buntetoeljarasi-torvenyben/


https://batki.info/letartoztatas-hazi-orizet-ugyved/

A Fővárosi BV cikke a letartóztatással kapcsolatban itt

Kérdése van?

Keressen bátran.