Amennyiben a büntetőbíróság egy gyanúsított letartóztatását, távoltartását, vagy bűnügyi felügyeletét rendelte el, azt meghatározott időközönként hivatalból felül kell, hogy vizsgálja.
Közismert, hogy a letartóztatást a bíróság bármikor megszüntetheti, illetve a vádemelés előtt az ügyészség is megszüntetheti azt.
Ebben azonban nem cikkben nem a letartóztatással, hanem az enyhébb kényszerintézkesek, mint a távoltartás és a bűnügyi felügyelet (korábban: házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom) részleges feloldásával, módosításával, és megszüntetésével foglalkozom, és ismertetem a részleges megszüntetésével, valamint a magatartási szabályok módosítását is.

1. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet részleges feloldása és módosítása

Milyen esetekben van helye a kényszerintézkedés részleges feloldása és módosításának ?

  • A távoltartás és a bűnügyi felügyelet részleges feloldásának illetve módosításának van helye, ha terhelt életkörülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely miatt
    a magatartási szabályok (pl. meghatározott helyen, lakásban, vágy városban való tartózkodás, rendszeres jelentkezés a rendőrségen) ideiglenes eltérés vagy ideiglenes felfüggesztése szükséges (pl. betegség, hozzátartozó súlyos betegsége miatti ápolási kötelezettség stb).
  • a magatartási szabályok tartós, vagy végleges megváltoztatása szükséges (pl. gyermek születése, külföldi állampolgárság elvesztése, magyar állampolgárság megszerzése

Kinél kell megtenni a védelmi indítványt?

A fenti esetkörben az ügyészség a terhelt vagy a védő vagy a távoltartással érintett személy indítványára a kényszerintézkedés ideiglenes megszüntetésére, vagy tartalmának megváltoztatására.

 

2. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatása

Milyen esetkörben van helye A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatásának?

A fenti 1. pontban érintettől esettől eltérő esetkör a kényszerintézkedés (bűnügyi felügyelet, korábban: házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom) valamint a távoltartás szabályainak módosítása
Itt a törvény nem írja elő feltételként hogy akkor van hely ha a gyanusított életkörülményekben bekövetkező tartós vagy ideiglenes változás következik be.
Ebből következően az erre vonatkozó indítványt egyéb esetkörökben is elő lehet terjeszteni (pl. a védőügyvéd be tud szerezni olyan bizonyítékokat, ami szerint valószínűtlen a terhelt szökése vagy elrejtőzése, vagy akár más terheltek vagy tanúk befolyásolása vagy megfélemlítése)

Kinél kell megtenni a védelmi indítványt?

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatására vonatkozó indítványt a bíróságnál kell előterjeszteni, a bíróság köteles azt érdemben megvizsgálni.

Milyen határozatot hozhat a bíróság a fenti indítványok ügyében?

A fenti indítványokat a bíróság érdemben köteles az indítványt vizsgálni, és azok ügyében három fajta határozatot hozhat:

  •  helyt ad az indítványnak
  • észlegesen helyt ad az indítványnak
  • elutasítja azt

Mikor nem köteles a bíróság érdemben megvizsgálni a védői indítványt?

A bíróság akkor nem köteles érdemben megvizsgálni a védői indítványt ha az indítvány előterjesztését és elbírálását követően meghosszabbította, vagy megszüntette a kényszerintézkedést (például a a törvényben meghatározott rendszeres felülvizsgálat során)négy hónap eltelt)