Bűnügyi nyilvántartás – meddig tartják nyilván az adatokat?

Bűnügyi nyilvántartás

Gyakori kérdésként merül fel a büntetőjogi ügyvédi konzultáció során ügyfelek részéről, hogy korábban kiszabott büntetésüket, vagy a bíróság által kiszabott büntetőjogi intézkedést meddig tartja nyilván a bűnügyi nyilvántartó hatóság.

Priusz: hivatalos néven prioráló lap

Ez a kérdés azért is fontos, mind az ügyfél, mind pedig a védőügyvéd számára, mert ha későbbi ügyükben a büntetőbíróság ítéletet hoz, akkor természetesen az ítélethozatal előtt a bíróság „le fogja kérni” a priuszukat, prioráló lapjukat, ami tulajdonképpen a bűnügyi nyilvántartás akkor „hatályos”,  tehát akkor, abban az időpontban törvényesen nyilvántartható adataikat fogja tartalmazni.

Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy ekkor és ekkor jogerősen kapott felfüggesztett szabadságvesztés, vagy egy közérdekű munka mennyi ideig „látszik” azaz nyilvántartható törvényesen a rendszerben. De ugyanúgy lehet kérdés, hogy egy jogerősen kitöltött (letöltött) szabadságvesztés mennyi ideig van nyilvántartva a bűnügyi nyilvántartásban.

Bűnügyi nyilvántartás és büntetett előélethez fűződő hatály

Azt ugyanis sokan tudják, hogy a bűnügyi nyilvántartásban egy ideig még azokat is nyilvántartják, akik nem minősülnek büntetett előéletűnek. Akár azért nem büntetett előéletűek, mert korábban törvényi mentesítéssel, vagy bírói mentesítéssel vagy akár kegyelem útján mentesültek a büntetett előélethez fűződő hatályok alól, azaz van, vagyis lehet nekik erkölcsi bizonyítványuk. (Az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos cikkem itt olvasható)

Meddig tartják nyilván a bűnügyi nyilvántartási adatokat?

A bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó törvényi szabályozás meglehetősen összetett. A törvény különbséget tesz a különböző mértékű büntetések, valamint intézkedések, sőt szándékos valamint gondatlan elkövetés között is.

Szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés esetén:

A szándékos bűncselekmény miatt

  • öt évnél nem hosszabb végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
  • öt évet meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
  • életfogytig tartó szabadságvesztés esetén az elítélt személy halálát követő tizenkét évig

kell nyilvántartani az adatokat

Szándékos bűncselekmény miatt kiszabott más büntetés bűnügyi nyilvántartása

A szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, kiutasítás, lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig kell nyilvántartani az adatokat.

A foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a végrehajtás befejezésétől vagy a végrehajthatóság megszűnésétől számított öt évig kell nyilvántartani.

Bűnügyi nyilvántartás felfüggesztett szabadságveszés esetén

A szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, de végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztettszabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig kell nyilvántartani.

Mellékbüntetések bűnügyi nyilvántartása

A mellékbüntetésre vonatkozó adatokat szándékos bűncselekmény miatt kiszabott mellékbüntetés esetén a mellékbüntetés végrehajtása befejezésétől vagy végrehajthatóságának megszűnésétől számított öt évig kell nyilvántartani.

Bűnügyi adatok nyilvántartása gondatlan bűncselekmények esetén

  • Ha gondatlan bűncselekmény miatt valakit végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélnek akkor a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • gondatlan bűncselemény miatt felfüggesztett szabadságvesztésesetén öt évig kell nyilvántartani a bűnügyi adatokat
  • Elzárás , közérdekű munka, pénzbüntetés, kiutasítás, lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetés esetén a mentesítés beálltától, három évig kell nyilvántartani.

Megrovás, próbára bocsátás adatainak bűnügyi nyilvántartása

Megrovás alkalmazása esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől, ügyészi megrovás esetén a határozat kihirdetésétől számított három évig kell nyilvántartani.

Ugyancsak három évig kell nyilvántartani az adatokat próbára bocsátás alkalmazása esetén, a próbaidő elteltétől.


A bűnügyi nyilvántartó honlapja

Kérdése van?

Keressen bátran.