A büntetés végrehajthatóságának elévülése

Megszakítja –e az elévülési időt a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése?

Egy 2006-os Legfelsőbb Bírósági jogegységi határozat arra a kérdésre ad választ, hogy amennyiben az elítéltet felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik, és utóbb a próbaidő alatt elkövetett újabb bűncselekmény miatt ismét szabadságvesztésre ítélik , valamint elrendelik a korábban felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, ez a második (adott esetben még nem jogerős) ítélet megszakítja –e az elévülést.

Az adott jogegységi eljárás során a legfőbb ügyész a jogegységi indítványában az a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéleteiben megfogalmazódó álláspontot képviselte, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelő ítélet félbeszakítja az elévülést, akkor is ha az csak később emelkedik jogerőre, vagy akár nem is emelkedik jogerőre.

A Legfelsőbb Bíróság azonban a jogegységi döntésben a Fővárosi Bíróságnak azt a gyakorlatát ítélete helyesnek, amely megváltoztatta a Pesti Központi Kerületi Bíróság ellentétes értelmű döntéseit.

A Legfelsőbb Bíróság leszögezte, hogy végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén az elévülés a próbaidő leteltének napján kezdődik. Tehát a próbaidő alatt az elévülés meg sem kezdődik.

A próbaidő leteltét követően azonban csak a felfüggesztett szabadságvesztés jogerős elrendelése szakítja meg az elévülést. A felfüggesztett szabadságvesztés nem jogerős elrendelése nem minősül elvülést megszakító intézkedésnek. 

Kérdése van?

Keressen bátran.