A terhelt jogai

A terhelt: gyanúsított vagy vádlott jogai

A terhelti jogok ismerete az ami a büntetőjogi védekezés alapját képezik.

Kit nevezünk terheltnek?

A büntetőeljárásban átfogóan terheltnek nevezik azt akinek felelőssége az eljárás tárgyát képezi. A nyomozás során a gyanúsított, a vádemelést követően a vádlott kifejezést használja a törvény.

Mik a terhelt jogai?

 • A terheltnek joga van ahhoz, hogy a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetőleg ezek változását közöljék vele,
 • ha a törvény másképp nem rendelkezik, az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás során az őt érintő iratokba betekintsen,
 •  megfelelő időt és lehetőséget kapjon a védekezésre való felkészülésre,
 •  jogorvoslattal éljen,
 •  a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon.
 • A terheltnek joga van ahhoz, hogy vallomást tegyen, és ily módon védekezzen az ellene felhozott vádakkal szemben,
 • dönthet úgy is, hogy megtagadja a vallomástételt, vagy akár külön-külön egyes kérdésekre ne válaszoljon.
 • A terhelt – szemben a tanúkkal – nem köteles igazat mondani, tehát saját védekezése érdekében akár hamis vallomást is tehet. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben később bebizonyosodik, hogy a terhelt nem mondott igazat, ezért külön büntetéssel nem sújtható. Érdekességként megjegyzendő, hogy az angolszász büntetőjogban a vádlottnak eskü alatt kell vallani, hogy csakis az igazat mondja, és az igazságból semmit el nem hallgat. Fontos korlátja a vallomásának, hogy mást bűncselemény elkövetésével hamisan nem vádolhat.
 • A terhelt bizonyítási indítványokat is tehet, azaz szorgalmazhatja, hogy a hatóságok tanúkat hallgassanak meg, helyszíneket, tárgyakat okiratokat szemléljenek meg, vagy szakértőt hallgassanak meg az érdekében.
 • A terhelt joga van ahhoz is, hogy a tanúkhoz és szakértőkhöz kérdéseket intézzen.
 • A fogva lévő terhelt jogosult továbbá arra, hogy a védőjével, és ha külföldi állampolgár, az államának konzuli képviselőjével a kapcsolatot felvegye, vele írásban és szóban ellenőrzés nélkül érintkezzék.

Milyen kötelezettségei vannak a terheltnek?

Amennyiben a Magyarország területén élő terhelt lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe megváltozik, úgy a terhelt az elköltözést, illetőleg az értesítési cím megváltozását, megszűnését követő három munkanapon belül köteles ezt annak a hatóságnak, bíróságnak bejelenteni, ahol vele szemben a büntető eljárás folyamatban van.

Milyen jogorvoslatokkal élhet a terhelt a büntetőeljárásban?

A terhelt jogorvoslathoz való joga alapelvi szintű jogosultság. Azt jelenti, hogy a terheltnek jogában áll jogorvoslattal élni és felülbírálatot kiváltani minden olyan határozat vagy akár mulasztás kapcsán, amely a nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a bíróság eljárása során a jogát vagy jogos érdekét sérti. A nyomozó hatóság és az ügyész határozataival szemben panasztellenvetést, a bíróságok határozataival szemben rendszerint fellebbezést lehet bejelenteni, de ide tartozik a tárgyalás tartása iránti kérelem, a tárgyalás megismétlésére vonatkozó indítvány is. A Büntetőeljárási törvény ezeken kívül további jogorvoslati formákat is lehetővé tesz, ilyen az igazolási kérelem, a kifogás, de a rendkívüli jogorvoslatok körében a perújítási indítvány és a felülvizsgálati indítvány is.

Kérdése van?

Keressen bátran.