A védőügyvéd feladata

A védőügyvéd feladata a büntetőeljárási törvény szerint

A büntetős ügyvédek (védőügyvédek) feladatait alapvetően a büntetőeljárási törvény határozza meg.

A büntetőeljárási törvény szóhasználata szerint a védő a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot köteles felhasználni, felvilágosítani a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről és a jogairól, szorgalmazhatja, hogy a nyomozóhatóság szerezze be a mentő bizonyítékokat, vagy azokat amik védence felelősségét legalábbis enyhítik.

A védőügyvéd emellett maga is gyűjthet adatokat és bizonyítékokat, a törvények adta keretek között (Ez azt jelenti, hogy például titkos lehallgatást tehát jogszerűen nem végezhet a védő).

A védő feladata az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint

A védői tevékenység ellátása során az ügyvéd a terhelt védekezéshez való joga gyakorlásának keretei között a terhelt érdekeinek elsődlegessége alapján jár el.

A védőügyvédek kötelességei az ügyvédi etikai szabályzat szerint

A védügyvédek (büntetős ügyvédek) kötelességeit a büntetőeljárási törvénynél sokkal részletesebben határozza meg a Magyar Ügyvédi Kamara etikai szabálya is meghatározza.

Az ügyvédi megbízás

E szerint az ügyvédi megbízás elfogadását követően haladéktalanul csatolni kell a meghatalmazást, az ügyben eljáró hatóságnál  és tájékoztatást kell kérni.

Ha az ügyfél letartóztatásban van

Ha az ügyfél letartóztatásban van, és nem ő, hanem például a hozzátartozói (vagy külföldi konzuli hatóság) adta a megbízást, úgy  haladéktalanul kezdeményezni kell a személyes kapcsolat felvételét.

A letartóztatás, személyes szabadság korlátozásának ideje alatt a védő a terhelttel a szükséghez képest köteles kapcsolatot tartani.

Az ügyvédi beszélők lebonyolítása során a védő minden körülmények között köteles betartani a fogvatartó intézet szabályait, de meg kell követelnie meg védői jogainak maradéktalan érvényesülését

.Az ügyfelek tájékoztatása

A védőügyvéd köteles ügyfelét az ügy állásáról és a várható eljárási cselekményekről, valamint jogi lehetőségeiről és kötelezettségeiről tájékoztatni. A hozzátartozók tájékoztatásánál figyelemmel kell lenni az ügyfél érdekeire és az ügyvédi titokra.

A védőügyvéd feladata teljesítése során nem kerülhet ellentétbe ügyfele tényelőadásaival; ügyfele tagadása esetén nem tanúsíthat olyan magatartást, mely azt a látszatot keltheti, hogy a terhelt ártatlansága tekintetében kételyei lennének.

Más ügyvédekkel való kapcsolattartás

A védőügyvéd ügyfele érdekében értekezhet, valamint információkat cserélhet védőtársaival, ügyvédi titkot képező adatokat azonban csak ügyfele hozzájárulásával közölhet védőtársával.

A védőügyvédnek kerülnie kell olyan terhelttársakkal való bármiféle közvetlen érdemi megbeszélést, akiknek védőjük van.

Jogorvoslati lehetőségek

A védő éljen a jogorvoslat lehetőségével (panasz vagy fellebbezés) minden olyan esetben, amikor annak jogi lehetősége fennáll és védence is élt ezzel, egyebekben is, ha önállóan bejelentett jogorvoslatával védence érdekeit szolgálja.

További cikkek

https://batki.info/buntetojogi-ugyvedekrol/

Kérdése van?

Keressen bátran.