A büntetőjogról

A büntetőjog jellemzője: súlyos szankciók és kényszerintézkedések

Az összes jogág közül a büntetőjog az, amelyben az eljárás alanyait a legsúlyosabb szankciók fenyegetik. A terhelteknek gyakran már a jogerős ítélet meghozatala előtt szabadságkorlátozó intézkedésekkel kell szembenézniük. Vagyonuk egy része lefoglalásra, illetve zár alá kerülhet.

A „büntetős” ügyvéd: védőügyvéd

A büntetőeljárási törvény egyes súlyos bűncselekmények gyanúja esetén, vagy más okból (pl. a terhelt előzetes letartóztatásban van) kötelezővé teszi, hogy a terhelnek (gyanúsítottnak vagy vádlottnak) védőügyvédje legyen. A védelem joga azonban minden terheltet megillet, akkor is ha ügyében a védelem nem kötelező.

A védőügyvéd, vagy sértetti jogi képviselő közreműködése azért fontos, mivel gyakran tapasztalható, hogy sem a terheltek, sem a sértettek nincsenek tisztában eljárási jogaikkal, illetve azokkal a körülményekkel, amelyek ügyükben rendkívüli jelentőséggel bírhatnak. (Pl.: mikor évül el a bűncselekmény, mikor bocsát ki a hatóság nemzetközi elfogatóparancsot, mely államokból van lehetőség kiadatásra, mi számít büntetett előéletnek, kinek kötelező vallomást tenni és ki tagadhatja meg azt, stb.)

A büntetős ügyvédek világa

Az ún. “büntetős ügyédek” azon túl, hogy speciális szakmai ismeretekkel kell rendelkezzenek, otthonosan kell mozogniuk a rendőrök, bv. intézetek, vagyis börtönök sajátos hangulatú világában is.

Téves információk a büntetőjoggal kapcsolatban

Az ügyvédi közreműködés, vagy akár tanácsadás gyakran azért hasznos, mivel elosztlatja azokat a közkeletű téves képzeteket, ami ezeket a büntetőjoggal kapcsolatos fogalmakat övezik, és amelyek eredete feltehetőleg krimik, vagy bűnügyi sorozatok.

A bűnügyek, a nyomozás és a büntető tárgyalás menete, vagy akár a büntetés-végrehajtás sajátos világa nem csak a szakma, és az érintettek, hanem a publikum fantáziátját is mozgásban tartja. Az irodalom, valamint a szórakoztató- vagy dokmentumfilm-ipar pedig igyekszik kielégíti kiváncsiságot.

Tájékozódjon!

Aki viszont olyan élethelyzetbe kerül, hogy megérinti a “büntető jogalkalmazás fuvallata”, jól teszi, ha hitelesebb forrásból tájékozódik jogairól és kötelezettségeiről, hiszen a regények, filmek és sorozatok nem a valóságot tükrözik, azon kívül, hogy a bűnügyi filmek jellemzően a hazánk jogrendszerétől jelentősen különböző angolszász jogrendben játszódnak.

Irodánk ezért feltétlenül javasolja, hogy a büntetőeljárásban akár terhelti, akár sértetti oldalon részt vevők vegyék igénybe büntetőjogász szakember közreműködését. Hogyha ez nem áll módjukban, vagy szerencséjükre csak szakmai érdeklődésből keresték fel ezt az oldalt, úgy az alábbiakban olvashatnak egy-két szócikket a büntetőjog és büntető eljárásjog tárgyköréből…


Büntetőjogi cikkeim

Kérdése van?

Keressen bátran.