A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Felfüggesztett szabadságvesztés

Felfüggesztett szabadságvesztésnek hívjuk azt a büntetést, amikor a bíróság ugyan szabadságvesztést szab ki, de annak végrehajtását próbaidőre felfüggeszti.

Milyen mértékű szabadságvesztés függeszthető fel próbaidőre?

A két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása felfüggeszthető fel próbaidőre, kivéve a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esete, amelyek esetében az öt évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása is felfüggeszthető próbaidőre.

Milyen esetben függeszthető fel a szabadságvesztés, és mik zárják ki azt?

A törvény úgy fogalmaz, hogy ha – különösen az elkövető személyi körülményeire figyelemmel – alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető.

Nem függeszthető fel a szabadságvesztés-büntetés a többszörös visszaesővel szemben, azzal szemben sem aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, vagy aki a b szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt vagy felfüggesztésének próbaideje alatt követte el.

Mennyi idő lehet a próbaidő?

A próbaidő tartama főszabály szerint egy évtől öt évig terjedhet, de a kiszabott szabadságvesztésnél rövidebb nem lehet. A próbaidőt években, vagy években és hónapokban kell meghatározni. A határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén a próbaidő tartama két évtől tíz évig terjedhet, de nem lehet rövidebb az ezen bűncselekmények miatt kiszabott kiutasítás tartamánál.

Ha az elkövetőn olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amely miatt a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását nem lehet elrendelni, akkor a próbaidő a szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik.

Milyen egyéb intézkedés hozható a felfüggesztett szabadságvesztés mellett?

A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg az elkövető pártfogó felügyelet alá helyezhető. Ha az elkövető visszaeső, pártfogó felügyelet alatt áll.

Mikor rendelhető el  felfüggesztett szabadságvesztést végrehajtása?

  • Ha az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, vagy
  • az elkövető a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy
  • a határzárral kapcsolatos cselemkmény miatt felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt Magyarország területére visszatér.

A felfüggesztett szabadságvesztéssel kapcsolatos bírói gyakorlat

A felfüggesztett szabadságvesztéssel kapcsolatos bírói gyakorlat szerint felfüggesztett szabadságvesztés nem önálló büntetési nem, tehát nem fogadható el az a gyakorlat ami a büntetés végrehajtásának felfüggesztését a büntetés hosszának növelésével ellensúlyohzza.

A bírói gyakorlat szerint továbbá általában nem függeszthető fel a szabadságvesztés végrehajtása azokkal szemben, akik alkoholista életmódjukból vagy erkölcstelen szemléletükből fakadóan jelentősebb társadalomra veszélyességű bűncselekményt avagy bűncselekmények sorozatát követték el, illetve személyi társadalomra veszélyességük egyébként kiemelkedő.


A felfüggesztettel kapcsolatos másik cikkem

Más büntetőjogi írásaim

A bírói gyakorlatról itt

Kérdése van?

Keressen bátran.