A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése

A magyar büntetés kiszabási gyakorlatban alkalmazott legsúlyosabb büntetés a szabadság elvonása. Nem minden esetben kell viszont valamely büntetés-végrehajtási intézetben letölteni a kiszabott időt, mert a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) lehetőséget ad a szabadságvesztés részbeni vagy teljes felfüggesztésére is.

Általános szabályok

Ha a kiszabott szabadságmegvonás a 2 évet nem haladja meg és a büntetés célja a zárt intézeti nevelés nélkül is elérhető, valamint az elkövető személyi körülményei, életvitele is ezt indokolják, akkor a végrehajtás próbaidőre felfüggeszthető, melynek időtartama 1 évtől 5 évig terjedhet. Így az egyéni megelőzés szempontjait a bíróság a végrehajtás felfüggesztésével hatékonyabban tudja érvényesíteni, mint az esetleges elzárással.

A felfüggesztés korlátai

Ha viszont – a társadalmi értékítélettel összhangban – az elkövető cselekményét jellegénél fogva súlyosabban kell megítélni, akkor nem függeszthető fel a szabadságvesztés büntetés végrehajtása, mert túlzott mértében sérülne az általános megelőzés kriminálpolitikai alapelve és a jogrendbe vetett bizalom is. Ide tartoznak a bűnszervezetben, a szabadságvesztés végrehajtása vagy felfüggesztésének próbaideje alatt elkövetett cselekmények, illetve az erőszakos többszörös visszaeső elkövetők.

Ha az előbbi kizáró kategóriák nem állnak fenn, viszont az elkövető életmódja egyéb jellemzők miatt kifogásolható, alkalmazhat felfüggesztett szabadságvesztést a bíróság, ha bűncselekménye kevéssé veszélyes a társadalomra vagy bűnössége kis mértékű. Ilyen esetekben rendszerint indokolt az elkövetőt pártfogó felügyelet alá helyezni és követendő magatartás szabályokat meghatározni számára.

A végrehajtás részbeni felfüggesztése

Ha a kiszabott szabadságvesztés időtartama meghaladja a 2 évet, de nem éri el az 5-t, akkor a büntetés fele részének végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, 2 évtől 5 évig terjedő tartamban. A végrehajtandó részből az elítéltet nem lehet feltételesen szabadon bocsátani és a szabadságvesztés fele részének letöltése után is csak akkor, ha személyi körülményei indokolják és a büntetési célok sem sérülnek.

Amennyiben a felfüggesztett szabadságvesztés ideje alatt az elkövetőt újabb bűncselekmény miatt ismételten végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik vagy a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, felfüggesztett szabadságvesztését is végre kell hajtani.

Kérdése van?

Keressen bátran.