A terhelt távolléte a tárgyalásról az új Be. alapján

A terhelt távolléte a tárgyalásról az új Be. alapján

Kötelező az ügyvéd jelenléte

Előző büntetőeljárási törvényünk lehetőséget biztosított arra, hogy a bíróság a vádlottat tájékoztathassa arról, hogy a tárgyalás a távollétében megtartható, és vele szemben az eljárás befejezhető, ha előzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. Ez a bíróság oldaláról lehetőség volt, nem volt köteles tájékoztatni a távolmaradásról a vádlottat. Így akkor kerülhetett sor ilyen tájékoztatásra, ha a bizonyítási eljárás során a terhelt jelenléte nem volt szükséges a tényállás megállapításához.

Az új büntetőeljárási törvényben ezzel szemben már a terhelt alanyi jogaként jelentkezik, hogy a tárgyaláson való jelenlét jogáról a vádemelés után külön nyilatkozatban bármikor lemondhat. Ehhez két feltételt támaszt azonban a törvény: a lemondáshoz szükséges egyrészt az, hogy a terhelt védővel rendelkezzen, másrészt pedig az, hogy a védőt megbízza a kézbesítési megbízotti feladatok ellátásával.

Az ügyvéd mint kézbesítési megbízott

A kézbesítési megbízott feladata tulajdonképpen az eljárásban keletkezett, a megbízója részére kézbesítendő ügyiratok átvétele, majd pedig azok továbbítása a megbízónak. Az tehát, hogy a terhelt a védőjét megbízza a kézbesítési feladatok ellátásával, azzal jár, hogy nyilatkozatának megtételétől kezdve a bíróság a vádlottnak szóló ügyiratokat – kivéve a tárgyaláson való jelenlétre kötelező végzést és az idézést – a védőnek fogja kézbesíteni. A vádlotti lemondásról szóló nyilatkozatban rögzíteni kell azt is, hogy a vádlott tisztában van azzal, hogy a bíróság az ügyiratokat ezentúl a védőnek kézbesíti, a tárgyalást a távollétében tartja meg és be is fejezheti az eljárást.

Kivételek a távollét lehetősége alól

  1. A jelenlét jogáról való lemondás ellenére is kötelező lesz a vádlott jelenléte a tárgyaláson, ha a bíróság erre azért kötelezi, mert egy bizonyítási cselekmény lefolytatása vagy szakértő meghallgatása érdekében szükséges, vagy azért, mert védője bejelentette, hogy kézbesítési megbízotti feladatának teljesítése önhibáján kívül elháríthatatlan akadályba ütközik.
  2. Fontos kiemelni, hogy a fiatalkorú vádlott nem élhet a tárgyaláson való jelenlét jogáról való lemondással: az ő jelenlétük az előkészítő ülésen és a tárgyaláson kötelező.
  3. Azt is szükséges megjegyezni továbbá, hogy ha a vádlott előzetesen bejelentette, hogy nem kíván részt venni a tárgyaláson, akkor az ügydöntő határozat ellen nem nyújthat be fellebbezést azon a címen, hogy nem volt jelen.

A távollétről lemondó nyilatkozat visszavonása

A vádlott a jelenlét jogáról való lemondó nyilatkozat ellenére az ügydöntő határozat kihirdetéséig dönthet úgy, hogy bejelenti: mégis jelen kíván lenni. Ekkor a lemondó nyilatkozata hatályát veszti. Ha viszont ezek után újfent jelenlét jogáról lemondó nyilatkozatot tenne, akkor ahhoz már a bíróság engedélye kell.


Büntetőjogi blogom

Egy érdekes tanulmány a fentiekről

Kérdése van?

Keressen bátran.