Tartási kötelezettség elmulasztása

Tartási kötelezettség elmulasztása

Tartási kötelezettség elmulasztása a Btk.-ban

A Büntető törvénykönyv az alábbiak szerint szabályozza a tartási kötelezettség elmulasztásának vétségét:

Aki olyan jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Súlyosabban minősül ha ezáltal a jogosultat (pl. gyermeket) súlyos nélkülözésnek teszi ki. Ez esetben a büntetési tétel három évig terjedő szabadságvesztés büntetés.
Azonban tartási kötelezettség miatt büntetés  korlátlanul enyhíthető, ha kötelezettségének utóbb, az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig eleget tesz.

Mit jelent az önhiba?

Az önhiba olyan mulasztást jelent, amikor a nemfizetés nem külső körülmények miatt, hanem az elkövetőnek felróható okból marad el. Így fennáll az önhiba, ha az elkövető munkakerülő, italozó életmódja miatt mulasztja el fizetési kötelezettségeit. A tartási kötelezettség elmulasztása körében nem hivatkozhat az elkövető saját rossz anyagi helyzetére, amennyiben maga számára a minimális feltételek rendelkezésre állnak. Ilyenkor ugyanis a tartási kötelezettség teljesítése olyan elsőbbséget élvez, amelyet az elkövető még saját egyéb kiadásainak kárára is kell, hogy teljesítsen.

A tartási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos bírói gyakorlat

A tartási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos egyik legjelentősebb bírói döntvény a 28/2007. BK vélemény amely szerint a kóros elmeállapotban elkövetett tartási kötelezettség elmulasztása önhiba. Ezért a vádlott felmentését bűncselekmény hiányára, és nem büntethetőséget kizáró okra kell alapozni.


Más büntetőjogi cikkeim itt

Büntető törvénykönyv itt

Kérdése van?

Keressen bátran.