Lőfegyverrel visszaélés

Dr. Bátki Pál ügyvéd
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Lőfegyver és lőszer valamint ezekkel való visszaélés a büntetőjogban

A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettét a Btk. 325. § -a tartalmazza. Ez egy kerettényállás, mivel ennek a bűncselekménynek a lényeges elemeit a fegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv., és az azt végrehajtó 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozzák meg. Tehát azokra a fogalmakra, amikkel ez a bűncselekményi tényállás dolgozik, a törvény és a kormányrendelet egyaránt irányadó.

Mi minősül lőfegyvernek és lőszernek?

A törvény értelmében lőfegyver a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolatú energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki. A tűzfegyver olyan eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki. A tűzfegyver és az „éles” lőfegyver tehát tulajdonképpen szinonímák. A tűzfegyverek tehát mindig, a légfegyver pedig csak akkor minősül lőfegyvernek, ha belőle 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolatú energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki.

Mind a lőfegyver, mind a lőszer esetében az elkövetési magatartások:

  • készítés, gyártás,
  • tartós birtokba vételre, megtartásra irányuló bármely magatartás, azaz a megszerzés,
  • lőfegyver- illetve lőszer tartása, vagyis annak birtoklása, tárolása és viselése
  • lőfegyver- illetve lőszer forgalomba hozatala, ezekkel történő kereskedés, ezek cseréje
  • lőfegyver átadása tartási engedéllyel rendelkező személy részéről az ilyen engedéllyel nem rendelkező személy részére, tartós jelleggel.
  • a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteinek túllépése

Lőfegyverrel visszaélés a lőtéren

Általánosságban elmondható, hogy a lőtéren, a lőfegyver átengedése akkor, amikor a lőfegyvert a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alatt használják, ez nem minősül átadásnak, tehát nem valósít meg bűncselekményt.

Legfeljebb tíz lőszer: csekély mennyiség

A törvény a kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiséget meg nem haladó lőszer, avagy más lőfegyverhez tartozó lőszer engedély nélküli megszerzése, tartása, illetőleg annak engedéllyel nem rendelkező személy számára történő átadása nem bűncselekmény. A csekély lőszermennyiség legfeljebb tíz lőszert jelent.

De ez csak a lőszer megszerzésére és tartására igaz. Tehát a lőszer készítése gyártása, forgalomba hozatal stb. mennyiségtől függetlenül bűncselekmények minősül.

Bűnhalmazat lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés esetén

A bírói gyakorlat szerint a törvényben meghatározott visszaélés a lőfegyverrel és akár az ahhoz tartozó lőszerrel egységet alkot, tehát egy ugyanazon bűncselekmény valósul meg, nem beszélhetünk halmazatról.

További esetek a bírói gyakorlatból

Lőfegyverrel visszaélés bűntettét a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy nem valósítja meg, ha a lőfegyverét fegyvertartási engedéllyel nem rendelkezőnek a felügyelete mellett engedi át használatra.

Lőfegyverrel (lőszerrel) visszaélés bűntette valósul meg, ha a rendőri igazoltatás során lőfegyvernek, illetve lőszernek minősülő tárgyak olyan körülmények között kerülnek elő a terheltek ruházatából és az általuk használt gépkocsiból, amelyekből megállapítható, hogy azokat viszonylag hosszabb ideje birtokolták

A lőszerrel visszaélés bűntettében – ténybeli tévedés folytán – az elkövető bűnössége nem állapítható meg, ha a szeméttelepen, a második világháború idején gyártott, elrozsdásodott állapotban talált lőszereket abban a tudatban tartja a birtokában, hogy azok már működésképtelenek.

A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntetési tétele

Mind a lőfegyverrel, mind a lőszerrel visszaélés esetében a büntetési tétel kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés. Azonban minősített esetnek számít és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés a büntetés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés

A legfeljebb tíz lőszerre elkövetett visszaélés nem minősül bűncselekménynek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez ne maradna szankció nélkül. Ez a magatartás szabálysértésnek minősül.

Csak úgy, mint a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására vagy használatára és szállítására vonatkozó szabályokat megszegése vagy a lőfegyverdarab vagy lőszerelem engedély nélkül készítés, megszerzése, tartása vagy forgalomba hozatala.


A Kúria egy fontos döntése mely szerint az egyidejűleg lőfegyverre és lőszerre elkövetett tényállásszerű elkövetési magatartások esetén egy rendbeli bűncselekmény, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés megállapításának van helye, itt olvasható

Olvasson bele más büntetőjogi cikkeimbe

Kérdése van?

Keressen bátran.