Bűncselekménnyel okozott kár megtérítése – költségkedvezmények

A bűncselekmények áldozatai, sértettjei kártérítést követelhetnek az elkövetőtől.

Ehhez a kártérítési igényükhöz, a perlés költségeihez a jogalkotó költségkedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértéke, köre attól függ, hogy olyan bűncselekményről van-e szó, amellyel az elkövető a sértett  személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kárt, vagy egyéb bűncselekményről (esetleg szabálysértésről)

A személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése

A személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti perben a felperest költségfeljegyzési jog illeti meg, ami a perre és a végrehajtási eljárásra is kiterjed.

Ez azt jelenti, hogy a fél helyett az állam előlegezi meg az illetéket és az eljárás során felmerülő egyéb költségeket (szakértői díj, végrehajtói díj, tanúk költségtérítése) de a feljegyzett illetéket és a megelőlegezett költségeket meg kell fizetni az államnak, ha a fél elveszíti a pert.

Nem testi épséget sértő bűncselekményekkel okozott kár

Az egyéb, nem testi épséget sértő bűncselekmények esetében a kártérítést követelő sértettet csak illetékfeljegyzési jog illeti meg, ami  csak az illeték előzetes lerovása alól mentesíti a felet, de a szakértői díj, vagy a végrehajtás során a végrehajtó díjának megelőlegezése alól nem mentesíti.

Kérdése van?

Keressen bátran.