Állat által okozott kárért való felelősség

Aki állatot tart az általános, felróhatóságon alapuló felelősségi modell szerint felel az állat által okozott kárért. Ez a szabály a háziállatokra vonatkozik. Ha tehát a kutya elkóborol, és kárt okoz, a gazda akkor felel a kárért, ha az állat elkóborlását valamilyen neki felróható tevés vagy mulasztásnak tudható be (például a kerítés karbantartásának hiányának)

Vadállatok esete

Más szabály érvényesül a vadállatok által okozott kárért való felelősség elbírálásánál: a vadállat tartója úgy felel, mint aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat. Ennek indoka, hogy a vadállatok természetüknél fogva kiismerhetetlenek, magatartásuk a szó szoros értelmében zabolátlan. Vadállatnak minősül a lakásban tartott kígyó, különböző pókok, hüllők. Biológiai értelemben nem vadállatok, de iure azonban ilyennek minősülnek a veszélyes ebek (pl. pit bull terrier)

Vadkár

A vadon élő állatok többnyire egyszersmind vadállatnak is minősülnek. Jogunk ismeri a „vadkár” fogalmát, amely nem azonos a vadállat okozta kárral, hanem egyes vadak által a mező- és erdőgazdaságokban okozott kárt jelenti. E speciális kárfajta 5 %-a károsult „önrészének” minősül.

Kérdése van?

Keressen bátran.