Harmadik országbeli családtag tartózkodási kártyája

Ki szerezhet tartózkodási kártyát?

Magyarországon tartózkodási kártyát a magyar  állampolgárt kísérő vagy a magyar állampolgárhoz csatlakozó családtag kaphat. Családtagnak minősül többek között: a házastárs, 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazó, a magyar állampolgár regisztrált élettársa, felmenő.

Mikor kell benyújtani a kérelmet?

A tartózkodási kártya iránti kérelmet legkésőbb a beutazástól számított 93. napon kell benyújtania a családtagnak.

Igazolás

A tartózkodási kártya megszerzéséhez igazolni kell a családi kapcsolat fennállását, amely a családi kapcsolat minőségétől függően lehet a házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat vagy egyéb okirat, amely a családi kapcsolat fennállását hitelt érdemlő módon bizonyítja. Külföldön kiállított okiratot a hatóság csak apostill-al vagy ha az érintett állam nem tagja a Hágai Apostille Egyezménynek, akkor diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva fogadja el. Házassági anyakönyvi kivonat esetén a külföldön kötött házasságot honosíttatni kell, azaz be kell jegyeztetni a magyar anyakönyvi rendszerbe.

A családi kapcsolat fennállásának igazolásán túlmenően igazolni kell, hogy megélhetésük Magyarországon biztosított, megfelelő egészségbiztosítással rendelkezik a családtag és rendelkezik megfelelő lakhatással.

Érvényességi idő

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a fentieket együttesen figyelembe véve bírálja el a tartózkodási kártya iránti kérelmet. Amennyiben a családtag tartózkodási kártyát kap, annak érvényességi ideje maximum 5 év.