Bevándorlási és idegenrendészeti ügyvéd Magyarországon

Bevándorlási jog: ügyvédi segítség

A bevándorlási és idegenrendészeti jog egy összetett jogterület, mivel maga a migráció is egy komplex jelenség. A bevándorlási jog személyi hatálya lefedi a befektetőket, a a családegyesítőket, az idénymunkásokat, a multinacionális cégek munkavállalóit, a menekülteket és az illegális migránsokat is.

A bevándorlási jog szabályozza azt a hosszú eljárást ami a vízumkérelemtől a tartózkodási engedélyen és a letelepedési engedélyen át egész a honosításig, a magyar állampolgárság megszerzéséig tart.

A bevándorlási jogban testesül meg a magyar kormány bevándorlási stratégiája, azonban tény, hogy EU-s jogi aktusok, és nemzetközi egyezmények minimum-standardjai is kötik a magyar jogalkotó és a kormány kezét.

A bevándorlási jog (idegenrendészeti jog) ennél fogva egy állandóan változó jogterület, aminek reagálnia kell a bevándorlási nyomásra és a társadalom igényeire is.

Bevándorlási joggal, tartózkodási engedélyekkel foglalkozó ügyvéd

Egy idegenrendészettel és migrációs joggal foglalkozó ügyvédnek nem csak szűk értelemben vett migrációs jogot kell ismernie, hanem otthonosan kell mozogni a munkajog, az ingatlanjog és migrációval kapcsolatos más területeken (pl. társadalombiztosítás).

Az irodán belül a migrációs jogi, idegenrendészeti ügyekkel Dr. Bátki Hanna ügyvéd foglalkozik – https://www.ugyvedbatki.hu 

Időpont: +36 30 699 4386
Email: batki.hanna@batki.info

A legfrissebb cikkek:

CSALÁDEGYESÍTÉSI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

Ki nyújthat be ilyen kérelmet?

Családi együttélés célú tartózkodási engedély benyújtására az a harmadik országbeli személy jogosult, aki tartózkodási engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli személy vagy tartózkodási kártyával rendelkező személy családtagja. Tehát ilyen jellegű tartózkodási engedély iránti kérelmet az nyújthat be, akinek családtagja már rendelkezik más fajta tartózkodási engedéllyel vagy legalább vele egyidejűleg nyújtja be kérelmét vagy szabad mozgás jogával rendelkező személy családtagja. Tovább: https://www.ugyvedbatki.hu/csaladegyesitesi-celu-tartozkodasi-engedely/ 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJA ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJA

Ki jogosult állandó tartózkodási kártyára?

Magyar állampolgár azon családtagja jogosult állandó tartózkodási kártyára, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, továbbá az állandó tartózkodásra jogosult szülő Magyarországon született gyermeke, valamint magyar állampolgár házastársa feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően 2 éve kötötték és az életközösségük folyamatosan fennáll. Tovább: https://www.ugyvedbatki.hu/allando-tartozkodasi-kartya/

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJÁNAK VÍZUMA, C-EGT VÍZUM

A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja az általános szabályokhoz képest kedvezményesen kaphat 90 napot meg nem haladó beutazásra és tartózkodásra jogosító vízumot.

Ki minősül családtagnak?

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény értelmében családtagnak minősül:

  • a házastárs;
  • a 21. életévét be nem töltött vagy eltartott gyermek;
  • eltartott felmenő;
  • eltartott élettárs (feltéve, hogy a magyar jogszabályok szerint regisztrált élettársi kapcsolatot létesítettek). Tovább: https://www.ugyvedbatki.hu/csaladtag-vizum/

MUNKAVÁLLALÁSI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Munkavállalási célú tartózkodási engedély harmadik országbeli állampolgár kaphat, ha tartózkodásának célja munkaviszonyban vagy ehhez hasonló jogviszonyban történő munkavégzés.

Milyen dokumentumok kellenek a munkavállalási célú tartózkodási engedélyhez

munkavállalási célú tartózkodási engedélynél két legfontosabb dokumentum a munkaerő igény és az elő-munkaszerződés. Tovább: https://www.ugyvedbatki.hu/munkavallalasi-celu-tartozkodasi-engedely/

További migrációs és idengenrendészeti cikkek Dr. Bátki Hanna ügyvéd oldaláról:

EU Kék Kártya

EU Kék kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat a tartózkodási engedélyekre vonatkozó általános feltételeken túl:

  • akinek a foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott;
  • az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak; és
  • Magyarország területén valós bejelentett lakcíme van. Tovább…

Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Munkavállalási célú tartózkodási engedély harmadik országbeli állampolgár kaphat, ha tartózkodásának célja munkaviszonyban vagy ehhez hasonló jogviszonyban történő munkavégzés.

Milyen dokumentumok kellenek a munkavállalási célú tartózkodási engedélyhez

munkavállalási célú tartózkodási engedélynél két legfontosabb dokumentum a munkaerő igény és az elő-munkaszerződés. A munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti eljárás összevont eljárás, amely összevont engedélyt eredményez. Tovább…

 

Kérdése van?

Keressen bátran.