A pénzmosás büntetőjogi szabályozása

Pénzmosás

A pénzmosás fogalma

A pénzmosást bűnkapcsolati tényállásként szabályozza a Büntető Törvénykönyv. Ez azt jelenti, hogy a pénzmosást megelőzi egy előzetes bűncselekmény. Ez a bűncselekmény az alapbűncselekmény, amelyből illegális jövedelem származik. Ez bármilyen bűncselemkény lehet: lopás, csalás, zsarolás, csempészet stb. A pénzmosás lényegi eleme, hogy a bűnös úton megszerzett jövedelmet a pénzmosással révén legális vagyonként próbálnak feltüntetni, tehát legálissá „mossák át”. A pénzmosás lényege a tőke elrejtése, annak érdekében, hogy azt a vagyont előállító illegális tevékenység észrevétele nélkül fel lehessen használni, ezáltal visszaforgatni a gazdaságba.

Tulajdonképpen arról van szó, hogy a bűnelkövető hiába szerzi meg egy bizonyos típusú vagyon elleni vagy gazdasági bűncselemény útján a jövedelmet, de kiélvezni nem tudja, mert ezzel magára vonná a nyomozóhatóság vagy az adóhatóság figyelmét.

Szintén gyakori az olyan pénzmosás, amit azért követnek el, hogy a bűncselekmény felderítésekor már ne legyen módja a bűnüldöző hatóságoknak lefoglalni, zár alá venni a bűncselekményből származó pénzt. Tehát például egy internetes csalásból származó, bankszámlára érkező pénzt azonnal tovább kell utalni, mert a sértett hamarosan felismeri, hogy áldozattá vált, és feljelentést fog tenni. Ebben az esetben pedig a nyomozóhatóság első dolga lesz, hogy lefoglalja az elkövető bankszámláján lévő összeget. Azért, hogy ez ne történjen meg, a pénzt fel kell venni, vagy tovább kell utalni.

Nézzük meg, hogy a magyar büntetőjog a pénzmosás milyen fajtáit különbözteti meg.

Dinamikus pénzmosás

A pénzmosás a Btk. 399. §-ban került szabályozásra. A hatályos büntetőjogi szabályozás alapján a pénzmosást el lehet követni szándékosa és gondatlanul is. A szándékos pénzmosásnak pedig van dinamikus és statikus változata is, ezen kívül létezik a „saját pénz mosása” is.

A dinamikus pénzmosást, azt jelenti, hogy itt mindíg valamiféle vagyontranszformációról van szó. Ezt olyan személy követheti el, aki az alapbűncselekmény (lopás, csalás, sikkasztás, kábítószer-kereskedelem stb.) elkövetésében nem vett részt. Ezt a fajta pénzmosást követ el, aki a más bűncselekményéből származó dolgot átalakítja, átruházza, a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, illetve az is, aki a dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, a dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol a dolog található eltitkolja vagy elleplezi.

Statikus pénzmosás

A fentitől eltér az amikor nem történik vagyontranszformáció, de az elkövető szintén olyan személy aki az alapbűncselekményhez képest kívülálló személy. Statikus pénzmosás az ha valaki a pénz bűnös eredetéről tudva megszerzi, megőrzi, kezeli használja az illegális eredetű pénzt, vagy a dolog ellenértékén más anyagi javak szerez.

Saját pénz mosása

A saját pénzre elkövetett pénzmosás a Btk. a 399. § (3) bekezdésében kerül szabályozásra. Itt már arról van szó, amikor az elkövető nem más pénzét, hanem a saját maga által illegálisan megszerzett pénzt mossa tisztára. Tehát például a csaló a csalással szerzett pénzt egyszerűen átutalja más bankszámlára.

A pénzmosás gondatlan alakzata

Az eddig tárgyalt esetek mind szándékos elkövetésűek voltak. Létezik azonban a pénzmosásnak gondatlan alakzata is. Ez azt jelenti, hogy büntetendő az is, ha az elkövető nem tud arról, hogy bűnös eredetű pénzzel végez tranzakciót, de megfelelő gondossággal tudnia kellene. Tipikusan ez történik amikor egy gyanútlan egyetemistának azt ajánlják, hogy pénzért cserébe nyisson bankszámlát, és csak annyi feladata van, hogy adja át az internetes banki belépéshez szükséges adatokat. A elkövető ilyenkor nem tudja, hogy ki milyen bűncseleményt követett el, illetve hogy biztosan pénzt akarnak mosni.

Egy érdekes eset ezzel kapcsolatban a Fővárosi Ítélőtábla BJ.2016.175. számú ítélete. Ebben a bíróság a vádlottat felmentette a gondatlan pénzmosás vádja alól, mivel a pénz kezelését bizalmi viszony keretében látta el, és nem merült fel semmi oka arra, hogy gyanakodjon a pénz bűnös eredetére.

Előkészület

A pénzmosásnak már az előkészülete is büntetendő. Ez állapítandó meg arról, ha két elkövető megállapodik a bűncselekmény elkövetésében.


Olvassa el itt más büntetőjogi írásaimat

Egy érdekes cikk a pénzmosásról itt olvasható

Kérdése van?

Keressen bátran.