Közokirat-hamisítás

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

A közokirat-hamisítás a büntetőjogban

A közokirat-hamisítás nagyon gyakori bűncselekmény. A rendőrségi statisztikák szerint évente tízezres nagyságrendben válnak ismertté ilyen bűncselekmények. 

Közokirat-hamisítás és magánokirat-hamisítás

Nemrég egy külön cikkben foglalkoztam a magánokiratra elkövethető bűncselekménnyel a hamis magánokirat felhasználásával  (Ez volt régen a magánokirat-hamisítás elnevezésű bűncselemény. De mivel ez az elnevezés megtévesztő volt, az új Btk. átnevezte a bűncselekményt.)

Alapvető különbség a közokirat-hamisítás bűntette és a hamis magánokirattal felhasználása között hogy míg a közokiratok meghamisítása – tehát annak elkészítése vagy a tartalmának a meghamisítása – önmagában is büntetendő, addig a magánokiratok esetében csak azok felhasználása számít bűncselekménynek.

Közokiratok

A közokirat jogi különlegessége, hogy az abban foglaltakat az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni.

A közokirat az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörében állított ki.

Példák a közokiratokra:

  •         igazolványok (személyazonosító igazolvány gépjárművezetői engedély, útlevél, adóigazolvány, diákigazolvány)
  •         bizonyítványok,
  •         hivatalos nyilvántartások (ingatlan-nyilvántartás, gépjármű-nyilvántartás és a cégnyilvántartás)
  •         hatósági határozat, és bírósági ítéletek, engedély,
  •         egyéb hivatalos okmányok (születési anyakönyv TAJ kártya,forgalmi engedély)

Elektronikus közokirat és külföldi közokirat

A közokirat nem csak papíralapú lehet, léteznek az elektronikus közokiratok, illetve a papíralapú közokiratoknak elektronikus másolatai, amiknek a hamisítását szintén bünteti a törvény. A Büntető Törvénykönyv nem csak a Magyarországon kiállított közokiratot hanem a külföldi közokiratot is védi.

A közokirat-hamisítás elkövetési magatartásai

A közokirat-hamisítás három fő esetkört foglal magában, magát a hamisítást, a felhasználást, illetve az intellektuális közokirat-hamisítást.

Hamis közokiratot készítés illetve közokirat tartalmának meghamisítása

Hamis közokirat készítése esetén egy korábban nem létezett, valódiság látszatát keltő közokiratot hoznak létre. A hamisítás pedig azt jelenti, hogy pedig egy eredeti, valódi közokiratot valaki megváltoztat, más adatokat ír bele, vagy akár töröl. Érdekesség, hogy közokirat-hamisításnak minősül a helytelen adatok helyesre cserélése, hiszen a közokirat-hamisítás a közokirathoz fűződő közbizalmat sérti.

A meghamisítás történhet átírással törléssel javítással vagy fénykép kicserélésével. A lényeg az, hogy a hamisítás joghatás kiváltására alkalmas részeit kell, hogy érintse a közokiratnak.

Hamis vagy hamisított közokirat felhasználása

A második elkövetési magatartás, ha valaki a hamis, hamisított vagy más nevére szóló közokiratot felhasználja valaki.  

Erre a felhasználásra jó példa a rokkantkártyával történő parkolások esetei. Ezekben az esetekben más nevére szóló rokkant (mozgássérült) parkoló-kártyával történik a visszaélés, jellemzően családtagok parkolnak nem jogosultként a mozgássérülteknek fenntartott helyre.

De az sem ritka , hogy parkolási jogosultság megszerzéséhez hamisított rokkantsági igazolványokat használtak fel az elkövetők.

Egy másik tipikus eset az, amikor a banki kölcsön felvételéhez hamis munkáltatói jövedelemigazolás kerül felhasználásra.

Fontos megjegyezni, hogy közokirat-hamisítás megállapítása szempontjából közömbös, hogy jó minőségű vagy rossz minőségű hamisításról van-e szó. Annak sincs különösebb büntetőjogi jelentősége, hogy az akinek felmutatják a hamis, hamisított vagy más nevére szóló közokiratot rögtön felismeri a megtévesztési szándékot, így a közokirat-hamisítás végül nem vált ki joghatást.

Intellektuális közokirat-hamisítás

A közokirat-hamisítás utolsó elkövetési magatartása az, amikor az elkövető közreműködik abban, hogyha valótlan adatot, tényt, vagy nyilatkozatot foglalnak közokiratba.

Az intellektuális közokirat-hamisítás bűntettét az követi el, aki valamely jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adat, tény vagy nyilatkozat közokiratba foglalásában működik közre. 

Ez tehát akkor valósul meg, ha az elkövető megtévesztő közreműködése folytán a közokiratot hatáskörében eljárva kiállító jóhiszemű személy olyan tartalmat, adatot tüntet fel az egyébként alakilag hibátlan közokiratban, amely jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozik.

Példák az intellektuális közokirat-hamisításra

Ez valósul meg, ha az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés írásba foglalása során hamis adatokat tüntetnek fel és ezt benyújtják a földhivatalhoz, így az ingatlan-nyilvántartásba így valótlan adatok kerülnek.  Egy sokkal köznapibb eset amikor valótlan lakcímet jelent be valaki, hiszen így hiszen hamis adatok kerülnek a közokiratnak minősülő lakcím-nyilvántartásba. 

Az intellektuális közokirat-hamisítás egyik másik nagyon gyakori példája, ha egy fiktív cégeladás történik. Ilyenkor egy cég ügyvezetőjeként vagy tulajdonosaként egy hajléktalan vagy külföldi strómant jegyeztetnek be a közhiteles cégnyilvántartásba.

Kivétel az intellektuális közokirat-hamisítás bűntettének megállapíthatóságának alól

2022. január 1. óta nem minősül bűncselekménynek, ha a polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény rendelkezéseivel ugyan nem áll teljes mértékben összhangban, de a bejelentésre a szállásadó tudtával és hozzájárulásával kerül sor. Úgyszintén kivételt képez a közokrat-hamisítás köréből, ha a lakcímbejelentés a saját tulajdonú ingatlanba történik. A jogalkotó úgy ítélte meg, hogy ezekben az esetekben nyilvánvalóan hiányzik a korábban közokirat-hamisításnak minősülő cselekményből a visszaélésszerűség, illetve a társadalomra veszélyesség.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti kivétel nem zárja ki a büntetőjogi felelősségre vonást az olyan cselekmények vonatkozásában, ahol a valóságot nem fedő lakcímbejelentést szándékoltan bizonyos kedvezmények, juttatások jogosulatlan igénybevételére, vagy egyes kötelezettségek alóli jogalap nélküli kibújásra használják fel, amely által megvalósul más bűncselekmények tényállása (pl. költségvetési csalás, társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés).

Közokirat-hamisítás előkészülete

A közokirat-hamisításnak már az előkészülete is büntetendő. Ilyen eset például ha valaki beszerez olyan vízjeles papírokat amikből hamis igazolványokat akar gyártani. 

A közokirat-hamisítás büntetése

A közokirat-hamisítás büntetése attól függ, hogy az elkövető hivatalos személy-e vagy sem. A Büntető Törvénykönyv ugyanis alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a közokirat-hamisítást, de ennél súlyosabban minősü, ha az elkövető hivatalos személy..  Ebben az esetben a büntetési tétel egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.


A közokirat-hamisításról szóló Kúriai jogegységi határozat itt olvasható 

Más büntetőjogi cikkeim itt olvashatók

Kérdése van?

Keressen bátran.