Hamis magánokirat felhasználása

Ez a bűncselekmény sokáig (a korábbi Büntető Törvénykönyv hatálya alatt) magánokirat-hamisításként volt elnevezve, az új Btk. hatálybalépésével az elnevezés megváltozott, mivel az új név jobban összhangban van a bűncselekmény elkövetési magatartásával

Hamis magánokirat felhasználásának törvényi tényállása

Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mi az a magánokirat?

Magánokirat az elkövetés tárgya, azaz minden olyan okirat amit jog vagy kötelezettség létezésének , megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására állítottak ki. 

Ellentétpárja a közokirat amit jellemzően hatóság (bíróság, közjegyző vagy más hatóság közigazgatási szerv) állít ki ügykörén belül. 

A hamis magánokirat felhasználásának nem csak teljes bizonyító erejű magánokiratok lehetnek a tárgyai. 

Teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmát a polgári perrendtartásról szóló törvény határozza meg. Teljes bizonyító erejűnek minősülnek azok az okiratok például amit az azt kiállító saját kezűleg írta és aláírta, vagy amin két tanú tanúsítja, hogy a kiállító saját kezűleg írta alá. De teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül a gazdálkodó szervezet, cég által üzleti körében kiállított magánokirat is.

De a hamis magánokirat felhasználása elkövethető egyszerű, nem teljes bizonyító erejű magánokiratra is. Magánokiratnak minősül tehát minden olyan ami minimális alaki kellékkel rendelkezik, tehát tartalmaz szöveget és aláírást

A bírói gyakorlat szerint magánokiratnak minősülnek az orvosi receptek, vények is, de magánokiratnak minősül az arcképes vasúti (MÁV) igazolvany, és menetjegy is. 

Hamis magánokirat felhasználása

A büntető törvénykönyv nem a magánokirat-hamisítást, tehát a hamis magánokirat készítését, vagy magánokirat meghamisítását rendeli büntetni, hanem a felhasználását. Bár ahogy erre feljebb már utaltam, a  bűncselekmény korábbi, némileg megtévesztően magánokirat-hamisításnak hívták. 

Felhasználáson érteni kellminden joghatás kiváltására történő cselekményt. Felhasználás bármilyen hivatalba, bíróságra történő benyújtás, vagy bármilyen ellenőrnek, vagy rendőrnek történő felmutatás . Tehát hamis magánokirat felhasználásának minősül az olyan tevékenység ami aminek a révén más személy a hamis vagy hamisított magánokiratról tudomást szerezhet, ha ez joghatás kiváltására irányul, azt célozza. 

Csak a szándékos elkövetés büntetendő

A hamis magánokirat felhasználása csak szándékosan követhető el, tehát az elkövetőnek tisztában kell lennie a magánokirat alaki, formai vagy tartalmi hamisságával (függetlenül attól hogy azt ő hamisította-e vagy más)

A hamis magánokirat felhasználásának halmazati kérdései

A csalás és a hamis magánokirat felhasználása gyakran áll egymással bűnhalmazatban. Ennek oka az, hogy a csalásnak egyik eszköze lehet a hamis magánokirat felhasználása. De gyakori a halmazat a költségvetési csalással, csempészettel és sikkasztással is. Hamis magánokirat felhasználását kell megállapítani akkor is ha a hamis vagy hamisított magánokirat nem a más bűncselekmény eszközéül hanem annak leplezésére szolgál. 


Egy érdekes bírói döntvény a hamis magánokirat felhasználása tárgyában

Más büntetőjogi cikkeim itt olvashatók

Kérdése van?

Keressen bátran.