Járművezetés eltiltás hatálya alatt

Dr. Bátki Pál ügyvéd
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Szabálysértés vagy bűncselekmény?

2021. május 14-től már bűncselekménynek számít az, ha valaki eltiltás hatálya alatt olyan járművet vezet, amnek a vezetésétől eltiltották. Korábban ezt a szabálysértésekről szóló törvény szabályozta, oly módon, hogy elkövetőeje akár szabálysértési elzárással is büntethető volt.

A Btk.-beli tényállás

A jelenleg hatályos Btk a járművezetés eltiltás hatálya alatt elnevezésű bűncselekményt a következőképp szankcionálja.

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt

239/B. § (1) Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tehát nagy különbség van aközött, hogy valakit szabálysértési eljárásban vagy büntetőeljárás keretei között tiltottak el a járművezetéstől.

A módosítás hivatalos indoklása

A törvényjavaslat bűncselekményként határozza meg az eltiltás hatálya alatt elkövetett engedély nélküli járművezetést. A társadalomra veszélyességhez igazodva minősített esetként rögzíti, ha a cselekményt büntetőeljárásban alkalmazott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követik el. A „járművezetés az eltiltás hatálya alatt” új büntetőjogi tényállásban szereplő „érvényesülési körében” fordulat megegyezik a jelenleg még szabálysértésként szabályozott tényállás terminológiájával.

A kitétel értelmezésének töretlen bírói gyakorlata van. A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú – így légi, vasúti, vízi vagy közúti -és kategóriájú járműre is vonatkozhat, tehát a szabálysértési hatóság vagy bíróság jogerős döntése határozza meg, hogy az eltiltás mely „érvényesülési körbe tartozó” járműre vonatkozik. Ha a jogerős döntés alapján az elkövetőt például a közúti járművezetéstől tiltják el, akkor ez a tilalom (annak érvényesülési köre) értelemszerűen csak a döntés szerinti, így a közúton, illetve közforgalom számára megnyitott magánúton történő közlekedésben részt vevő, engedélyhez kötött járművek vezetésére terjed ki.

Kritikák a járművezetés az új büntetőjogi tényállással kapcsolatban

Egy érdekes kritikai észrevétel olvasható a Magyar Jogászegylet oldalán. E szerint járművezetés ez eltiltás hatálya alatt elnevezésű tényállást helyesen a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények körében kellett volna elhelyezni (Btk. XXXIV. Fejezet), ahol hasonló hatósági engedélyek hiányában vagy bírósági tiltás ellenére elkövetett bűncselekményi tényállások találhatók.


Olvassa el más cikkeimet

Kérdése van?

Keressen bátran.