A kártérítési felelősség rendszere

Általános szabályok

A mindennapi életben számtalan olyan helyzet adódhat, ami kártérítési igényt alapozhat meg. Míg pl. a büntetőjogban fel vannak sorolva azok a relatíve körülhatárolt magatartások, amik megalapozzák a jogi felelősséget, a kártérítési felelősséget kiváltó magatartásokat lehetetlen előre törvényileg körülhatárolni.

A törvény ezért általánosan rögzíti: „aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.” Ez az általános szabály a jogalapja mindazoknak a károkozó magatartásokkal kapcsolatos igényekre, amik nem tartoznak a törvény speciális felelősségi alakzatai körébe, amelyekre akár a balesetek gyakorisága, akár a károkozó személyére tekintettel eltérő szabályok vonatkoznak.

Speciális szabályok

Ilyen speciális estek a veszélyes üzem, a gyermekek által okozott kár, az állatok által okozott kár, illetve az épületről lehulló tárgyak által okozott kár. Ahogy új jelenségek jönnek létre társadalmunkban, úgy nő azoknak a speciális alakzatoknak a száma, melyek a fenti általános károkozási tilalomhoz képest részben eltérő szabályok szerint, akár külön törvényekben nyernek szabályozást. Ilyenek a gazdasági társaságok tisztségviselőinek károkozása, a könyvvizsgálók károkozása, az elektronikus kereskedelemben okozott kár, vagy akár a repülőtársaságok járatainak késedelmével okozott kár. A felelősség részletesebb szabályozása a károsultak szempontjából hasznosnak mondható, azonban látható, hogy az egyre bonyolódó szabályozás pedig speciális szakismereteket feltételez a jogérvényesítéshez.

Kérdése van?

Keressen bátran.