Óvadék

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Az óvadék a letartóztatást kiváltó jogintézmény. A büntetőeljárási törvény szerint a bíróság által meghatározott összeg, amely a terheltnek az eljárási cselekményeken való jelenlétét biztosítja. elrejtőzés veszélye.

Az új büntetőeljárási törvény megváltoztatta az óvadék funkcióját. Az  már az eljárásban történő jelenlét biztosítása (a szökés elkerülése) mellett a távoltartás és a bűnügyi felügyelet, mint kényszerintézkedések magatartási szabályainak megtartását szolgálja.

Csak a védőügyvéd vagy a terhelt kezdeményezése esetén

Óvadék a terhelt vagy a védő indítványára állapítható meg. A bíróság ezt hivatalból nem rendelheti el az eljárás egyik szakaszában sem. Ennek a jogintézménynek tehát az a funkciója, hogy a letartóztatás helyett enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása, vagy enyhébb magatartási szabály megállapítása rendelhető el.

Az óvadék összege

A bíróság a konkrét összegét a terhelt körülményeire és vagyoni helyzetére is figyelemmel állapítja meg. Emellett természtesen  figyelembe veszi a bíróság a bűncselekmény tárgyi súlyát is.

Az indítványban fel kell ajánlani az óvadék összegét. Ez csak pénz lehet, amelynek legkisebb összege ötszázezer forint. Ha a bíróság helyt ad az indítványnak akkor megállapítja a konrét összegét, amely nem feltétlenül azonos a felajánlott összeggel. Letétele esetén a bíróság vagy enyhébb kényszerintézkedést, vagy enyhébb magatartási szabályt állapít meg.

Példa az enyhébb magatartási szabályra óvadék esetén

Egy gyakorlati példával élve a letartóztatás helyett „házi őrizetet”, bűnügyi felügyeletet rendel el. Vagy a bűnügyi felügyeleten belül előírja, hogy a gyanúsított elhagyhatja a lakását, és elég ha hetente egyszer jelentkezik a rendőrségen.

Visszajár-e az óvadék?

Az óvadékot készpénzben kell befizetni a bíróság Gazdasági Hivatalában, illetve átutalással is teljesíthető. Ezt követően a fogvatartott terheltet haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vagy enyhébb magatartási szabályokat engedni számára. . Amennyiben az eljárás során ezt követően más előzetes letartóztatási ok is felmerül a terhelt letartóztatása ismét el rendelhető, ez esetben azonban a letett összeg visszajár.

A letett összeg visszajár akkor is ha az eljárás lezajlik úgy, hogy a terhelt nem szökik meg, vagy rejtőzik el, akár elítélik végül, akár felmentik. Ha azonban megszökik vagy elrejtőzik, vagy ha csak megkísérli, az óvadékot értelemszerűen elveszti.

Statiszka

A Legfőbb Ügyészség statisztikái szerint Magyarországon évente néhány száz esetben teszik lehetővé a bírák óvadék letételét. Ezekben az ügyekben az óvadék többnyire betölti rendeltetését: szökésre alig akadt példa.


Interjú dr. Frech Ágnessel

Büntetőjogi cikkeim

Kérdése van?

Keressen bátran.