Kártérítés és biztosítás

A kártérítési jog alapvetően a károkozó és a károsult közötti jogviszonyt szabályozza. A gyakorlatban azonban viszonylag ritkán érvényesül ez a kétpólusú modell, és a kártérítési jogviszonyban szerződés vagy jogszabály alapján szerepet kapnak különféle biztosítók.

Biztosítási szerződés alapján a biztosító megtéríti a biztosítási eseményként előre meghatározott cselekményből fakadó károkat, és ezt követően törvényi engedmény következtében a kártérítési jogviszonyban a károsult helyére lép. Ugyanez a helyzet a társadalombiztosító által kifizetett kár esetében, a károkozó ilyen esetben a TB – nek tartozik megtéríteni a kárt.

Előfordulhat, hogy felelősségbiztosítás alapján szintén nem a tényleges károkozó, hanem a felelősségbiztosító téríti meg a kárt a károkozó helyett. A károsult a felelősségbiztosítás egyes eseteiben (ilyen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás is) közvetlenül a biztosítóval szemben léphet fel kártérítési igénnyel.

Kérdése van?

Keressen bátran.