Alkotmányjogi panasz – kötelező ügyvédi képviselet

Alkotmányjogi panasz benyújtására elsősorban akkor van lehetőség, ha az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított jogát a bírósági döntéshozatal során sértették meg.

Azonban az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt csak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdés felmerülte esetén fogadja be és bírálja el.

A fenti szabályok az ún. „valódi alkotmányjogi panaszra” igazak, amit az Abtv. 27 §-a szabályoz. Ebben az esetben nem egy jogszabályt, hanem egy bírói döntést támad az indítványozó, arra hivatkozással, hogy az Alaptörvényben biztosított jogát sérti.

Az indítvány feltétele, hogy az indítványozó már minden jogorvoslati lehetőséget kimerített, vagy nincs jogorvoslati lehetőség az ügyben. Az alkotmányjogi panasz benyújtásához jogi képviselet (jellemzően ügyvéd)  szükséges, beadási határideje a bírói döntés kézbesítését követő 60 nap.

Kérdése van?

Keressen bátran.