Magánlaksértés

Dr. Bátki Pál attorney
Dr. Bátki Pál ügyvéd

A magánlaksértés büntetőjogi tényállása az. úgynevezett “házijogot, a magánlakáshoz való védi. Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy otthonát tiszteletben tartsák. Ebből a jogból vezethető le a magánlaksértés büntetendősége. 

A magánlaksértés alapesete

A magánlaksértésnek különböző súlyú esetei vannak meghatározva a Büntető Törvénykönyvben. Ezen kívül a magánlaksértésnek még szabálysértési alakzata is van.

A magánlaksértés alapesete szerint aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétséget követ el és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ebben a tényállásban, definícióban minden egyes fogalomnak a bírói gyakorlatban pontosan körülhatárolt jelentése van.  

Mi minősül lakásnak a magánlaksértés szempontjából? 

Minden olyan zárt hely, amely rendeltetésszerűen emberek tartózkodási helyéül és rendszeres éjjeli szállásul szolgál. Ennek megfelelően magánlaksértésnek minősül a nyaralóba történő behatolás. De lakásnak minősül a szállodai-, szanatóriumi- vagy kollégiumi szoba is. A lakásnak általában ingatlanok minősülnek, de meg lehet állapítani a magánlaksértést ingóságok, például lakókocsi vagy sátor vonatkozásában is.  

Mi minősül egyéb helyiségnek ? 

Egyéb helyiség minden olyan fallal és tetővel rendelkező, akár ideiglenes építmény ami emberek tartózkodási helyéül szolgál. Ilyen például a pince, a padlás, a garázs a gazdasági épület, vagy a lépcsőház. De az ítélkezési gyakorlat szerint a magánlaksértés ezek vonatkozásában csak akkor valósul meg, ha az adott területen lakás is van, tehát ezek lakáshoz kapcsolódnak. Tehát ha egy telken csak egy garázs és mondjuk egy kamra van, akkor az ezekbe való bemenetel nem minősül magánlaksértésnek.

Mi minősül bekerített helynek? 

Bekerített hely minden összefüggő, kerítéssel körülhatárolt terület ahova ajtón vagy kapun lehet szabályosan bejutn. Ahogy az egyéb helyiségnél, itt is fontos, hogy a bekerített hely lakáshoz kapcsolódjon. 

Mit jelent az, hogy másnak a lakása?

A másnak a lakása kifejezés rengeteg félreértésre ad alapot. Itt ugyanis nem az számít, hogy polgári jogilag kinek a tulajdona a lakás, hanem, hogy ténylegesen ki lakik ott. Tehát a magánlaksértést akár a bérbeadó tulajdonos is megvalósíthat a bérlőjével szemben. Még akkor is ha a szerződés felmondásra került, de a bérlő még nem költözött ki.

Erőszak, fenyegetés

A magánlaksértés megállapításra akkor kerül sor, ha a jogellenes bemenetel, vagy jogellenes bennmaradás erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével történik. Az erőszakon itt személy elleni vagy dolog elleni erőszakot is érteni kell. Hivatalos eljárás színlelése minden olyan eset, amikor a lakó azt hiszi, hogy jogi értelemben köteles beengedni elkövetőt.  

Az ott lakó akarata ellenére…

A magánlaksértés csak akkor büntetendő, ha az ott lakó akarat ellenére történik. Ezt egyértelműen az elkövető tudomására kell hozni. De ha többen laknak a lakásban, bármelyik ott lakó engedélyt adhat a behatolónak a bejövetelre, bent maradásra, és ilyen esetben nem megállapítható a magánlaksértés.

A magánlaksértés minősített esete

Súlyosabban minősül a magánlaksértés és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a más  lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre, az ott lakó vagy azzal rendelkező akarata ellenére vagy megtévesztéssela)

  1. éjjel,
  2. fegyveresen,
  3. felfegyverkezve vagy
  4. csoportosan

történő bemenetel, vagy bennmaradás.

Más megakadályozása a saját lakásba történő bemenetelre 

A magánlaksértést az is megvalósítja aki mást megakadályoz abban, hogy a saját lakásába lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen. Ebben az esetben is fenn kell állnia, az erőszaknak fenyegetésnek, hivatalos eljárs színlelésének, stb. 

Magánindítvány 

A magánlaksértés csak akkor büntetendő, ha a sértett 30 napon belül a hatóság számára egyértelművé tette, hogy kívánja az elkövető megbüntetését. Ezt a nyilatkozatot hívjuk magánindítványnak. Tehát hiába észleli a rendőr vagy más feljelentő hogy magánlaksértés történt, ha a sértett nem kívánja az elkövető megbüntetését, a büntetőeljárást nem lehet lefolytatni.

A magánlaksértés szabálysértési alakzata

Sokkal enyhébben minősül a magánlaksértés, ha az elkövetés nem erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével valósul meg. Ebben az esetben nem bűncselekményről, hanem csak szabálysértésről beszélhetünk. 


Más büntetőjogi cikkeim itt olvashatók

Egy fontos Kúriai határozat a magánlaksértés értelmezéséről itt olvasható

Kérdése van?

Keressen bátran.