alkohol büntetőjog

Alkohol, ittasság a büntetőjogban

Ittas állapot: súlyosítja vagy enyhíti a büntetőjogi felelősséget? Az ittas állapotban történő bűnelkövetés az esetek döntő hányadában súlyosító körülmény. Kiindulásul szolgálhat a Legfelsőbb Bíróság (azóta Kúria) III. számú büntető elvi döntésében kifejtettek szerint a mértéktelen alkoholfogyasztás káros hatása a bűnözés alakulására közismert. Erre is tekintettel Kúria Büntető Kollégiuma a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló 56.…