Ügyvédi képviselet, jogi tanácsadás, korrekten.
Segítség és jogi képviselet büntetőjogi, és más jogi területeken.
 

Az ügyvédi pályán nagyapámat követem, és praxisomban követni szeretném azt a minőséget, amit az emlékében élő hagyomány megkövetel. A pályát ügyvédjelöltként kezdtem, majd az Igazságügyi Minisztériumban dolgoztam európai uniós, később pedig nemzetközi büntetőjogi területen. A saját ügyvédi irodámat 2008-ban nyitottam meg.

Bár sokan sokféleképp vélekednek az ügyvédség társadalmi szerepéről, én ügyvédi munkám során azt tapasztalom, hogy a lelkiismeretesen végzett ügyvédi tevékenység az egyik legfelelősebb, és leghasznosabb társadalmi hivatás.

Ha mi, ügyvédek jól végezzük a dolgunkat, akkor emberi sorsokon tudunk javítani, ádáz konfliktusokat tudunk elsimítani, és van hogy vissza tudjuk adni emberek hitét az igazságban. Ha nem is tudunk mindig segíteni, ügyvédi felelősségünk, hogy ezt úgy képviseljük ügyfelünk előtt, hogy az jogkeresésében őt megnyugtassa, és megóvja benne a törvények tiszteletét.

Az ügyvédi praxis mellett 2006 óta oktatok jogot magyarul és angolul az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán, 2008 óta pedig a Jogi Szakvizsgabizottság cenzoraként büntetőjogból, illetve büntető-eljárásjogból vizsgáztatok.

Ügyvédi praxisom

Az ügyvédek manapság egyre inkább szakosodnak. Régen is voltak büntetős ügyvédek (kriminalisták, vagy védőügyvédek) és polgári jogász ügyvédek (civillisták).

Ma azonban az ügyvédségen belül további szakosodást láthatunk a büntetőjogász és polgári jogász ügyvédeken túl társasági jogi (céges) ügyvédek, internetjoggal foglalkozó ügyvédek, finanszírozási- vagy munkajogász, vagy akár energiajogra szakosodott ügyvédek, ügyvédi irodák is vannak.

Ez a szakosodás az ügyvédség felkészültségét, versenyképességét garantálja, tulajdonképpen ez az ügyvédi szaktudás minőségének, naprakészségének a feltétele. Ugyanakkor ügyvédi praxisom során azt tapasztalom, hogy az ügyvédi szakosodás mellett szükség van a klasszikus ügyvédi szolgáltatásra is, azaz arra, hogy az ügyvédnek biztonságos szinten otthonosan kell mozognia a jog egész területén.

Büntetőjog, védőügyvédi praxis

Én magam leginkább a büntetőjog területén vagyok a jártas., a Jogi Szakvizsga Bizottságban is büntetőjogból, büntető-eljárásjogból vizsgáztatok, és ügyeim jelentős részét büntetőjogi problémák adják. A büntetőjogász ügyvéd, másnéven védőügyvéd munkája szerencsére változatos. A büntetőjog területe lefedi a kis értékű vagyon elleni bűncselekményeket, a nagy gazdasági bűncselekmények (pl. pénzmosás, csődbűncselekmény, adócsalás) gyanúját keltő vagyonmozgások körét, ugyanúgy ahogy a szexuális vagy élet elleni cselekményeket, vagy az ittas járművezetést.

A védőügyvédnek ráadásul többnyire nem túl barátságos környezetben kell, gyakran kisebbségi álláspontot képviselnie, és ellent kell állnia az előítéletek csábításának. Az ügyvédkedésbe általában, és ezen belül a büntetőjog gyakorlásába beletartozik a meggyőzés művészete, és a jogalkalmazó folyamatosan emlékeztetése az ártatlanság vélelmére, és vádat terhelő bizonyítási kötelezettségre.

A büntetőjoggal foglalkozó ügyvédek segítséget nyújtanak ügyfeleiknek a büntető-eljárás rendőrségi és ügyészi szakaszában, a bíróságon, vagy a büntetés-végrehajtás során.

Van hogy a hozzám forduló ügyfelet nem kell konkrét eljárásban képviselni, csak egy konzultáció keretében tisztázni kell olyan alapvető fogalmakat, hogy mit jelent a gyakorlatban a belföldi- vagy a nemzetközi elfogatóparancs, felfüggesztett szabadságvesztés, vagy hogy milyen mértékű lehet a pénzbírság, vagy pénzbüntetés.

Polgári jogi ügyvédi praxis

Az ügyvédi irodám praxisa azonban a büntetőjogon, védőügyvédi munkán kívül más jogterületekre, például a polgári jogra is kiterjed. A védőügyvédkedés mellett sok ingatlan-adásvételi szerződést készítek, cégalapításban, cégügyekben segítek, személyiségvédelmi– és sajtóperekben vagy öröklési jogi, hagyatéki ügyekben képviselem ügyvédként ügyfeleimet.

Közjegyzői irodák, cégek, magánszemélyek és társasházak megbízásából követeléseket, kintlévőségeket hajtok be, és polgári peres képviseletet is ellátok.