Európai elfogatóparancs mint hideg zuhany

Sikerrel zárult az az ügy, melyben egy külföldi, de európai országban élő magyar ügyfelem keresett fel az alábbi problémával:

Itthoni, korábban sikeres, de 2011-ben tönkrement vállalkozásukat maguk mögött hagyták, az otthonukul és cég székhelyeként is működő ingatlanukat eladták és külföldön találtak munkát, sőt egy idő után ugyanazt a vállalkozói tevékenységet végezték mint itthon, csak kint nyereséggel tudták azt folytatni.

Az itthoni Kft. tartozásait maradéktalanul rendezték, érdemi adósságot nem hagytak maguk után. Mulasztottak viszont abban, hogy a Kft.-t nem  szüntették végelszámolással, és az a cégnyilvántartás szerint a régi székhelyen működött tovább.

Egy későbbi jelentéktelen tartozás miatt a cégbíróság elrendelte a cég felszámolását. A felszámolóbiztos azonban  nem tudta elérni sem őket sem a céget a székhelyként bejelentett címen, a levelek “nem kereste” illetve “elköltözött” jelzéssel érkeztek vissza.

A nevem a körözöttek személyek listáján?

Kint tartózkodásuk alatt évek múltán figyeltek fel arra, hogy nevük szerepel a nemzetközi elfogatóparancs alapján körözöttek névsorában. Ezt követően haladéktalanul felkerestek engem, mint nemzetközi büntetőjoggal foglalkozó ügyvédet, és kérték a segítségemet az aggasztó helyzet rendezése érdekében.

Kiderült, hogy a magyar rendőrség a Btk. 409 § (1) bekezdésébe ütköző Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt körözi őket, amiatt hogy a cégük a székhelyén nem volt elérhető, a székhely “fiktívvé” vált.

Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának

Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége az alábbiak szerint került szabályozásra a Büntető Törvénykönyben (Btk.)

409. § (1) A gazdálkodó szervezet vezető állású személye, aki közreműködik abban, hogy
a) a gazdálkodó szervezet a székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén ne legyen fellelhető,
b) közhitelű nyilvántartásba olyan személy kerüljön a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személyként bejegyzésre, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen, illetve ismeretlennek minősül, vagy
c) közhitelű nyilvántartásba a gazdálkodó szervezet tulajdonosaként olyan személy vagy gazdálkodó szervezet kerüljön bejegyzésre, akinek a lakóhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen vagy ismeretlennek minősül, illetve amely a székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén nem lelhető fel, vagy aki, illetve amely nem a tényleges tulajdonos,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki közhitelű nyilvántartásba bejegyzendő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adat, jog vagy tény bejelentését, illetve ilyen adat, jog vagy tény változásának bejelentését elmulasztja, ha a bejelentési kötelezettségét jogszabály írja elő, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) E § alkalmazása szempontjából tényleges tulajdonosnak minősül az a személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetve amely a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti meghatározó befolyással rendelkezik.

Mi történik ha elfogatóparancs alapján köröznek?

Tájékoztattam az ügyfeleimet , hogy jelen esetben ha bármilyen igazoltatáson esnek keresztül, akár közúti ellenőrzés, akár utcai igazoltatás, vagy határátlépés során, őrizetbe kerülhetnek és megindul esetükben a Magyarországra történő átadási (kvázi kiadatási) eljárás. Angliában jó eséllyel óvadék ellenében házi őrizetben, máshol akár kiadatási letartóztatásban töltve a bírósági döntésig terjedő időszakot.

Az európai elfogatóparancs visszavonása és a megnyugtató végkifejlet

Elvállaltam az ügyüket, melynek legnehezebb része az volt, hogy a magyar nyomozóhatóságot meggyőzzem arról, hogy vonja vissza a nemzetközi- illetve európai elfogatóparancsot, és tegye lehetővé, hogy ők maguktól, szabadon megjelenjenek a magyar hatóságok előtt. Ez sikerült, ráadásul több mint fél év haladékot is kaptak ügyfeleim a Magyarországra történő hazatérésre.

Az európai elfogatóparancs visszavonását követően természetesen a megbeszélt időpontban megjelentek ügyfeleim a nyomozóhatóság előtt, az ügyük pedig már ügyészi szakban lezárásra került feltételes ügyész felfüggesztéssel.